Logo av Statistikcentralen

Från och med den 1 januari 2014 ansvarar Statistikcentralen för betalningsbalansstatistiken. Under övergångsperioden mellan den 1 januari och den 30 juni 2014 läggs månadsmeddelandena om betalningsbalansstatistik fortfarande ut på Finlands Banks webbplats. Efter övergångsperioden publiceras betalningsbalansstatistiken på Statistikcentralens webbplats. Statistikcentralen ansvarar för innehållet i meddelandena och siffrorna.

 

Bytesbalans

Bytesbalansen visade i november 2013 ett överskott på 0,4 miljarder euro, mot ett överskott på 0,3 miljarder euro ett år tidigare. Den kumulativa bytesbalansen för tolv månader visade ett underskott på 1,3 miljarder euro. 

  •  Handelsbalansen, i den form den beräknas i betalningsbalansen, visade ett överskott på 0,3 miljarder euro i november.
Bytesbalans och handelsbalans

Finansiell balans

Investeringar genererade ett nettoutflöde på 3,6 miljarder euro.

  • I direktinvesteringar redovisades ett nettoinflöde på 0,3 miljarder euro.
  • Portföljinvesteringar genererade ett nettoinflöde på 1,2 miljarder euro.
  • Övriga investeringar – inklusive lån, inlåning och handelskrediter – resulterade i ett nettoutflöde på 5,1 miljarder euro.
Portföljinvesteringar

Utländsk nettoställning vid slutet av november

Finlands nettoställning mot utlandet visade en fordran på 23 miljarder euro.

  • Finlands fordringar i utlandet uppgick till 639 miljarder euro.
  • Finlands skulder till utlandet utgjorde 615 miljarder euro.

Nettoställningen mot utlandet exklusive aktier och andra ägarandelar var -65 miljarder euro.

Nettoställning mot utlandet

 

Finlands betalningsbalans
År 2012,
mn euro
Oktober 2013,
mn euro
November 2013,
mn euro
12 mån. glidande summa, mn euro
Bytesbalans -3 199 218 426 -1 263
    Varor -92 187 313 72
    Tjänster -1 492 92 120 1 223
    Faktorinkomster -280 63 117 -129
    Löpande transfereringar -1 335 -124 -124 -2 428
Kapitaltransfereringar 206 17 17 203
Finansiell balans 16 473 1 956 -3 587 155
    Direkt investeringar -3 107 -387 275 -8 360
    Portföljinvesteringar 9 274 814 1 176 4 398
    Övriga investeringar 9 697 2 043 -5 078 2 514
    Valutareserv -494 -273 -271 -491
    Finansiella derivat 1 104 -241 311 2 094
Restpost -13 480 -2 191 3 144 905
Statistiken blir slutlig inom drygt två år efter statistikårets utgång.

Upplysningar lämnas av Mira Malhotra, telefon +358 9 1734 3411,  och  Pauliina Turunen, telefon +358 9 1734 2958, e-post fornamn.efternamn(at)stat.fi

Prenumerera meddelandet per e-post