Uutta Rahoitus ja sijoitukset-osiossa:

Voit helposti visualisoida uuden työkalun avulla sektoreittain, että kuka rahoittaa, ketä rahoitetaan, minkä rahoitusvaateen muodossa ja kuinka paljon. Visualisointi mahdollista nyt myös erikseen kaikkien euromaiden luvuilla.