Kesäkuun 2021 lopussa muiden rahoituslaitosten suomalaisille kotitalouksille myöntämien lainojen kanta oli 4,6 mrd. euroa, ja lainoista lähes kaikki olivat kulutusluottoja. Lainakannan keskikorko oli 5,1 %. Myönnettyjen lainojen koroissa on kuitenkin suuria eroja toimijoiden välillä. Pääosin ajoneuvorahoitusta myöntävät toimijat kattavat suurimman osan (79 %) muiden rahoituslaitosten myöntämistä lainoista kotitalouksille. Muita muihin rahoituslaitoksiin kuuluvia kotitalouksille lainoja myöntäviä toimijoita ovat esimerkiksi kulutusluotto- ja pienlainayhtiöt, pankkien rahoitusyhtiöt ja panttilainaamot.

Kulutusluotto- ja pienlainayhtiöiden lainasaamiset vähentyneet

Pikaluottoyrityksinäkin tunnettujen kulutusluotto- ja pienlainayhtiöiden suomalaisille kotitalouksille myöntämien lainojen kanta oli 220 milj. euroa kesäkuun 2021 lopussa. Arvion mukaan lainakanta on supistunut merkittävästi vuoden 2019 jälkeen. Kuluttajaluottojen 20 prosentin korkokatto[1] tuli voimaan syyskuussa 2019. Kulutusluotto- ja pienlainayhtiöiden myöntämistä lainoista kaikki olivat vakuudettomia. Niiden osuus kotitalouksien kulutusluottokannasta kokonaisuudessaan oli pieni (1 %) kesäkuussa 2021. Kulutusluotto- ja pienlainayhtiöiden kotitalouksille myöntämien lainojen kannan keskikorko oli kesäkuussa 46,6 %[2]. Kolmasosa lainakannasta oli valmiusluottolimiittejä.

Vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana kotitaloudet nostivat muista rahoituslaitoksista[3] muita lainoja[4] kuin ajoneuvolainoja 80 milj. euron edestä. Uusien nostojen keskikorko oli 9,0 %. Nostoista hieman alle neljännes tehtiin kulutusluotto- ja pienlainayhtiöistä.

Ajoneuvolainoista suurin osa myönnetään luottolaitossektorin ulkopuolelta

Suomalaiset kotitaloudet nostivat muista rahoituslaitoksista uusia ajoneuvolainoja 670 milj. euron edestä vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana. Vastaavana aikana luottolaitoksista nostettiin ajoneuvolainoja 470 milj. euron edestä, eli yhteensä ajoneuvolainoja nostettiin 1,1 mrd. euron edestä vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Kesäkuussa 2021 muista rahoituslaitoksista nostettujen uusien ajoneuvolainojen sovittu vuosikorko (2,6 %) oli alhaisempi kuin luottolaitoksista nostettujen ajoneuvolainojen korko (3 %). Muut kulut huomioiva todellinen vuosikorko[5] oli kuitenkin alhaisempi (4,7 %) luottolaitosten myöntämissä ajoneuvolainoissa kuin muiden rahoituslaitosten myöntämissä.  Kesäkuun 2021 lopussa muiden rahoituslaitosten ja pankkien kotitalouksille myöntämien ajoneuvolainojen kanta oli yhteensä 7 mrd. euroa. Muiden rahoituslaitosten osuus (54 %) ajoneuvolainakannasta oli hieman suurempi kuin luottolaitosten. Ajoneuvolainat kattavat noin 30 % kotitalouksien kaikista kulutusluotoista.

Kesäkuun 2021 lopussa kotitalouksien kulutusluottokanta oli kokonaisuudessaan 23,6 mrd. euroa. Arvion mukaan kanta ei ole kasvanut koronapandemian aikana. Muiden rahoituslaitosten myöntämien kulutusluottojen osuus kotitalouksien kulutusluottokannasta kokonaisuudessaan oli 19 %. Suurimman osan (70 %) kotitalouksien kulutusluotoista ovat myöntäneet Suomessa toimivat luottolaitokset.

2021Q2_FI.png

 

Muiden rahoituslaitosten myöntämien lainojen määrä suomalaisille yrityksille ja kotitalouksille, 2021Q2:

  Yrityslainat (milj. euroa) Kotitalouslainat (milj. euroa)
Vakuudelliset 1 330 3 350
Vakuudettomat 3 420 1 260
Yhteensä 4 750 4 610

 

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, puh. 09 183 2121, sähköposti: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Jaakko Suni, puh. 09 183 2402, sähköposti: jaakko.suni(at)bof.fi.

Seuraava Muut rahoituslaitokset -tiedote julkaistaan vuoden 2022 alussa.

 

Name & Shame -menettely:

Muut rahoituslaitokset -tilaston ulkopuolelle tahallisesti jättäytyneet yritykset periodin 2021Q2 osalta:

Aasa Oy (2021Q02)

Aputoiminimet / Bifirma / Auxiliary company name:

Aasa Rahoitus

AA-Yleislaina OÜ, Suomen sivuliike (2021Q02)

GF Money Consumer Finance Oy (2021Q01-Q02)

Aputoiminimet / Bifirma / Auxiliary company name:

Nordloan

GF Consumer Finance

Lainasto

VFS Finland Ab (2020Q04-2021Q02)

Aputoiminimet / Bifirma / Auxiliary company name:

Volvo Kuorma-autorahoitus / Volvo Lastvagnsfinans / Volvo Truck Finance

Volvo Rahoitus / Volvo Finans / Volvo Finance

Volvo Rahoitus Suomi / Volvo Finans Finland / Volvo Finance Finland

 

[1] Tällä hetkellä tietyille kuluttajaluotoille on voimassa väliaikainen korkokatto (10 %) syyskuun 2021 loppuun asti.

[2] Ennen syyskuuta 2019 sovittuja kulutusluottoja koskee vanha korkokattosääntely, jonka mukaan alle 2 000 euron kulutusluottojen todellinen vuosikorko saa ylittää korkolain mukaisen viitekoron enimmillään 50 prosenttiyksiköllä. Korkokatto ei koskenut yli 2 000 euron luottoja.

[3] Pl. panttilainaamot.

[4] Pl. valmiusluottolimiitit.

[5] Muiden rahoituslaitosten tiedonkeruun todellinen vuosikorko on uusien nostojen ja pankkitilastojen korkoprosentti uusien sopimusten.