Uudet nostetut asuntolainat 2005-2009

Lainat

Kotitaloudet nostivat huhtikuussa 2011 uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä eli yhtä paljon kuin maaliskuussa ja 0,1 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko nousi 0,14 prosenttiyksikköä eli 2,54 prosenttiin. Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien euromääräisten asuntolainojen kanta kasvoi maaliskuusta 0,4 mrd. euroa ja oli huhtikuun lopussa 78,0 mrd. euroa. Kotitalouksien asuntolainakannan vuosikasvu pysyi ennallaan 6,8 prosentissa. Asuntolainakannan keskikorko nousi maaliskuusta 0,07 prosenttiyksikköä ja oli huhtikuussa 2,21 %.

Uusia yrityslainasopimuksia solmittiin huhtikuussa 6,4 mrd. euron edestä eli yhtä paljon kuin maaliskuussa. Uusien sopimusten keskikorko nousi huhtikuussa 2,67 prosenttiin maaliskuun 2,52 prosentista. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta kasvoi 0,5 mrd. euroa ja oli huhtikuun lopussa 58,0 mrd. euroa. Kannan vuosikasvu pysyi 4,3 prosentissa. Yrityslainakannan keskikorko nousi 0,09 prosenttiyksikköä eli 2,63 prosenttiin.

 

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta kasvoi huhtikuussa 1,4 mrd. euroa. Kasvu johtui pääasiassa yön yli -talletusten kannan kasvusta. Talletuskanta oli kuukauden lopussa 79,5 mrd. euroa ja keskikorko 0,91 %. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko nousi 0,09 prosenttiyksikköä eli 2,06 prosenttiin.

 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Helmikuu,
milj. euroa

 

Maaliskuu,  milj.
euroa
Huhtikuu,
milj. euroa
Huhtikuu
12 kk:n muutos1, %

Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 104 625 104 936 105 421 6,1 2,60
    - niistä asuntolainat 77 159 77 529 77 976 6,8 2,21
Lainat yrityksille2, kanta 57 482 57 476 57 970 4,3 2,63
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 77 360 78 149 79 527 6,0 0,91
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 375 1 637 1 634 2,54

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Kimmo Koskinen, puh. 010 831 2546, sähköposti: kimmo.koskinen(at)bof.fi
Hanna Häkkinen, puh. 010 831 2552, sähköposti: hanna.hakkinen(at)bof.fi 

Seuraava Lainat, talletukset ja korot -tiedote julkaistaan 30.6.2011 klo 16.00.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta