Nya utbetalda bostadslån 2005-2009

Utlåning

Utbetalningen av nya bolån till hushållen uppgick till 1,6 miljarder euro i april 2011, vilket var lika mycket som i mars och 0,1 miljarder euro mer än i april i fjol. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bolån ökade med 0,14 procentenheter och låg på 2,54 procent. Det utestående beloppet av bolån i euro från monetära finansinstitut till hushåll ökade med 0,4 miljarder euro från mars och uppgick vid slutet av april till 78,0 miljarder euro. Årsökningstakten för bolån till hushåll var oförändrad och låg på 6,8 procent. Genomsnittsräntan på utestående bolån steg med 0,07 procentenheter från mars och låg på 2,21 procent i april.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i april för 6,4 miljarder euro, vilket var lika mycket som i mars. Genomsnittsräntan på nya avtal steg till 2,67 procent från 2,52 procent i mars. Det utestående beloppet av företagslån i euro ökade med 0,5 miljarder euro och uppgick vid slutet av april till 58,0 miljarder euro. Årsökningstakten låg oförändrad på 4,3 procent. Genomsnittsräntan på utlåningen till icke-finansiella företag ökade med 0,09 procentenheter och låg på 2,63 procent.

 

Inlåning

Inlåningen från hushåll ökade med 1,4 miljarder euro i april. Ökningen berodde huvudsakligen på den ökade inlåningen över natten. Inlåningen från hushåll uppgick vid slutet av månaden till 79,5 miljarder euro och genomsnittsräntan låg på 0,91 procent. Genomsnittsräntan på den nya inlåningen med överenskommen löptid steg med 0,09 procentenheter till 2,06 procent.

 
Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  Februari,
mn euro
Mars,
mn euro
April,
mn euro
April,
12 mån förändring1, % 

Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 104 625 104 936 105 421 6,1 2,60
    -varav bostadslån 77 159     77 529 77 976 6,8 2,21
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 57 482 57 476 57 970 4,3 2,63
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 77 360 78 149 79 527 6,0 0,91
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 375 1 637 1 634 2,54

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar: 
Kimmo Koskinen, telefon 010 831 2546, e-post kimmo.koskinen(at)bof.fi
Hanna Häkkinen, telefon 010 831 2552, e-post: hanna.hakkinen(at)bof.fi

Nästa statistikmeddelande publiceras den 30 juni 2011 kl. 16.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats