Uudet nostetut asuntolainat 2005-2009

Lainat

Kotitaloudet nostivat joulukuussa 2010 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä eli 0,2 mrd. euroa vähemmän kuin marraskuussa ja 0,2 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten joulukuussa. Joulukuussa uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko laski 0,05 prosenttiyksikköä eli 2,17 prosenttiin. Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien euromääräisten asuntolainojen kanta kasvoi 0,3 mrd. euroa ja oli joulukuun lopussa 76,7 mrd. euroa. Kotitalouksien asuntolainakannan vuosikasvu pysyi ennallaan 6,8 prosentissa. Asuntolainakannan keskikorko nousi marraskuusta 0,02 prosenttiyksikköä 2,05 prosenttiin.

Uusia yrityslainasopimuksia solmittiin joulukuussa 7,3 mrd. euron edestä. Joulukuussa uusien yrityslainasopimusten keskikorko nousi 0,24 prosenttiyksikköä eli 2,48 prosenttiin.Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta supistui 0,5 mrd. euroa ja oli joulukuun lopussa 56,5 mrd. euroa. Yrityslainakannan vuosikasvu hidastui 4,8 prosenttiin marraskuun 5,4 prosentista. Yrityslainakannan keskikorko nousi marraskuusta 0,03 prosenttiyksikköä eli 2,48 prosenttiin.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta kasvoi joulukuussa 1,7 mrd. euroa. Kotitalouksien talletuskanta oli joulukuun lopussa 77,8 mrd. euroa ja talletuskannan keskikorko 0,86 prosenttia. Kotitaloudet tekivät joulukuussa uusia määräaikaistalletuksia 2,1 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko laski 0,01 prosenttiyksikköä eli 1,77 prosenttiin.

Kotitaloudet solmivat vuonna 2010 yhteensä 9 811 pitkäaikaissäästämissopimusta. Joulukuun lopussa PS-tileille oli sijoitettu varoja yhteensä 9,9 milj. euroa. Säästövaroja on sijoitettu eniten rahasto-osuuksiin ja osakkeisiin.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Lokakuu, milj. euroa Marraskuu,  milj.
euroa


milj. euroa

Joulukuu
12 kk:n muutos1, %


Keskikorko, %

Lainat kotitalouksille2, kanta 103 335 103 943 104 273 6,2 2,45
    - niistä asuntolainat 76 070 76 436 76 747 6,8 2,05
Lainat yrityksille2, kanta 56 952 57 014 56 471 4,8 2,48
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 76 782 76 048 77 764 5,2 0,86
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 714 1 679 1 433 2,17

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Elina Salminen, puh. 010 831 2343, sähköposti: elina.salminen(at)bof.fi
Kimmo Koskinen, puh. 010 831 2546, sähköposti: kimmo.koskinen(at)bof.fi
Olli Alanko, puh. 010 831 2456, sähköposti: olli.alanko(at)bof.fi 
Hanna Häkkinen, puh. 010 831 2552, sähköposti: hanna.hakkinen(at)bof.fi

Seuraava Lainat, talletukset ja korot -tiedote julkaistaan 28.2.2011 klo 13.00.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta