Nya utbetalda bostadslån 2005-2009

Utlåning

Utbetalningen av nya bolån till hushållen i december 2010 uppgick till 1,4 miljarder euro, vilket var 0,2 miljarder euro mindre än i november och 0,2 miljarder euro mer än för ett år sedan i december. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bolån minskade med 0,05 procentenheter till 2,17 procent i december. Det utestående beloppet av bolån i euro från monetära finansinstitut till hushåll ökade med 0,3 miljarder euro och uppgick vid slutet av december till 76,7 miljarder euro. Årsökningstakten för bolån till hushåll låg oförändrad på 6,8 procent. Genomsnittsräntan på utestående bolån steg med 0,02 procentenheter till 2,05 procent från november.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i december för 7,3 miljarder euro. Genomsnittsräntan på de nya avtalen steg med 0,23 procentenheter till 2,48 procent i december. MFI-utlåningen i euro till icke-finansiella företag minskade med 0,5 miljarder euro och uppgick till 56,5 miljarder euro vid slutet av december. Årsökningstakten för utlåningen till icke-finansiella företag sjönk till 4,8 procent från 5,4 procent i november. Genomsnittsräntan på utlåningen till icke-finansiella företag steg med 0,04 procentenheter till 2,48 procent från november.

 

Inlåning

Inlåningen från hushåll ökade med 1,7 miljarder euro i december. Inlåningen från hushåll utgjorde 77,8 miljarder euro vid slutet av december och genomsnittsräntan på inlåningen var 0,86 procent. I december uppgick hushållens nya inlåning på tidsbundna konton till 2,1 miljarder euro. Genomsnittsräntan på den nya inlåningen på tidsbundna konton sjönk med 0,01 procentenheter till 1,77 procent.

År 2010 slöt hushållen sammanlagt 9 811 avtal om långsiktigt sparande. Vid slutet av december hade sammanlagt 9,9 miljoner euro inlånats på PS-konton. Sparmedlen har främst placerats i fondandelar och aktier. 

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.


Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  October,
mn euro
November,
mn euro

mn euro
December,
12 mån förändring1, %

 


Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 103 335 103 943 104 273 6,2 2,45
    -varav bostadslån 76 070     76 436 76 747 6,8 2,05
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 56 952 57 014 56 471 4,8 2,48
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 76 782 76 048 77 764 5,2  0,86
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 714 1 679

1 433

2,17

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar: 
Elina Salminen, telefon 010 831 2343, e-post elina.salminen(at)bof.fi
Kimmo Koskinen, telefon 010 831 2546, e-post kimmo.koskinen(at)bof.fi
Olli Alanko, telefon 010 831 2456, e-post olli.alanko(at)bof.fi


Nästa uppdatering 28.8.2011 kl.13.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats