Uudet nostetut asuntolainat 2005-2009

Lainat

Kotitaloudet nostivat helmikuussa 2011 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä eli 0,2 mrd. euroa enemmän kuin tammikuussa ja 0,1 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten helmikuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko nousi 0,09 prosenttiyksikköä eli 2,26 prosenttiin. Rahalaitosten kotitalouksille myöntämien euromääräisten asuntolainojen kanta kasvoi tammikuusta 0,3 mrd. euroa ja oli helmikuun lopussa 77,2 mrd. euroa. Kotitalouksien asuntolainakannan vuosikasvu nopeutui helmikuussa 6,9 prosenttiin tammikuun 6,8 prosentista. Asuntolainakannan keskikorko nousi tammikuusta 0,03 prosenttiyksikköä ja oli helmikuussa 2,09 %.


Uusia yrityslainasopimuksia solmittiin helmikuussa 6,0 mrd. euron edestä, mikä on 0,6 mrd. euroa enemmän kuin tammikuussa. Uusien yrityslainasopimusten keskikorko laski 0,07 prosenttiyksikköä eli 2,51 prosenttiin. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta kasvoi 0,4 mrd. euroa ja oli helmikuun lopussa 57,5 mrd. euroa. Yrityslainakannan vuosikasvu kiihtyi 4,5 prosenttiin tammikuun 4,3 prosentista. Yrityslainakannan keskikorko nousi 0,02 prosenttiyksikköä eli 2,49 prosenttiin.

 

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta pysyi helmikuussa lähes ennallaan. Määräaikaistalletusten kanta kasvoi hieman, ja yön yli -talletusten kanta vastaavasti supistui. Talletuskanta oli helmikuun lopussa 77,4 mrd. euroa ja keskikorko 0,89 %.  Uusien määräaikaistalletusten keskikorko nousi 0,05 prosenttiyksikköä eli 1,91 prosenttiin. 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Joulukuu, milj. euroa

 

Tammikuu,  milj.
euroa

milj. euroa
Helmikuu
12 kk:n muutos1, %

Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 104 273 104 383 104 625 6,1 2,48
    - niistä asuntolainat 76 747 76 885 77 159 6,9 2,09
Lainat yrityksille2, kanta 56 471 57 112 57 482 4,5 2,49
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 77 764 77 447 77 360 4,2 0,89
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 433 1 204 1 375 2,26

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Elina Salminen, puh. 010 831 2343, sähköposti: elina.salminen(at)bof.fi
Kimmo Koskinen, puh. 010 831 2546, sähköposti: kimmo.koskinen(at)bof.fi
Olli Alanko, puh. 010 831 2456, sähköposti: olli.alanko(at)bof.fi
Hanna Häkkinen, puh. 010 831 2552, sähköposti: hanna.hakkinen(at)bof.fi 

Seuraava Lainat, talletukset ja korot -tiedote julkaistaan 29.4.2011 klo 16.00.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta