Nya utbetalda bostadslån 2005-2009

Utlåning

Utbetalningen av nya bolån till hushållen uppgick till 1,4 miljarder euro i februari 2011, vilket var 0,2 miljarder euro mer än i januari och 0,1 miljarder euro mer än i februari i fjol. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bolån ökade med 0,09 procentenheter och låg på 2,26 procent. Det utestående beloppet av bolån i euro från monetära finansinstitut till hushåll ökade med 0,3 miljarder euro från januari och uppgick vid slutet av februari till 77,2 miljarder euro. Årsökningstakten för bolån till hushåll steg till 6,9 procent i februari från 6,8 procent i januari. Genomsnittsräntan på utestående bolån steg med 0,03 procentenheter från januari och låg på 2,09 procent i februari.

Nya låneavtal med icke-finansiella företag slöts i januari för 6,0 miljarder euro, vilket var 0,6 miljarder euro mer än i januari. Genomsnittsräntan på nya avtal skönk med 0,07 procentenheter till 2,51 procent. Det utestående beloppet av företagslån i euro ökade med 0,4 miljarder euro och uppgick vid slutet av februari till 57,5 miljarder euro. Årsökningstakten ökade till 4,5 procent från 4,3 procent i januari. Genomsnittsräntan på utlåningen till icke-finansiella företag ökade med 0,02 procentenheter och låg på 2,49 procent.

 

Inlåning

Inlåningen från hushåll var i stort sett oförändrad i februari. Det utestående beloppet av tidsbunden inlåning ökade något medan inlåning över natten minskade. Inlåningen från hushåll uppgick till 77,4 miljarder euro vid slutet av februari och genomsnittsräntan låg på 0,89 procent. Genomsnittsräntan på den nya inlåningen på tidsbundna konton steg med 0,05 procentenheter till 1,91 procent.

Anmärkning:
Monetära finansinstitut (MFI) omfattar alla monetära finansinstitut i Finland.
Utlåning och inlåning omfattar all utlåning och inlåning i euro till och från hela euroområdet men andra länders andel är försumbar.

  

Centrala uppgifter om finländska monetära finansinstituts in- och utlåning, preliminär uppgift

  December,
mn euro
Januari,
mn euro

mn euro
Februari,
12 mån förändring1, %

 


Genomsnitts-ränta, %
Utlåning till hushåll2, utestående belopp 104 273 104 383 104 625 6,1 2,48
    -varav bostadslån 76 747     76 885 77 159 6,9 2,09
Utlåning till icke-finansiella företag2, utestående belopp 56 471 57 112 57 482 4,5 2,49
Inlåning från hushåll2, utestående belopp 77 764 77 447 77 360 4,2 0,89
Nya utbetalda bostadslån till hushåll 1 433 1 204 1 375 2,26

1 Den procentuella förändringen är beräknad på månatliga stockförändringar som är justerade för omklassificeringar och omvärderingar. 
2 Till hushållen räknas även hushållens ideella organisationer och till de icke-finansiella företagen räknas bostadssammanslutningar.

Upplysningar: 
Elina Salminen, telefon 010 831 2343, e-post elina.salminen(at)bof.fi
Kimmo Koskinen, telefon 010 831 2546, e-post kimmo.koskinen(at)bof.fi
Olli Alanko, telefon 010 831 2456, e-post olli.alanko(at)bof.fi
Hanna Häkkinen, telefon 010 831 2552, e-post: hanna.hakkinen(at)bof.fi

Nästa uppdatering 29.4.2011 kl.16.00.

Ni kan också få statistikmeddelandet per e-post genom att beställa det från Finlands Banks webbplats