Asuntolainakanta
Suomessa yrityslainakannan keskikorko  on pysynyt viimeisten vuosien aikana selvästi alhaisempana kuin euroalueella keskimäärin. Yrityslainakannan keskikorko oli marraskuussa 1,99 %, euroalueella keskikorko oli sen sijaan vielä lokakuussa 3,39 %. Samaan aikaan kun yrityslainakannan korko on ollut alhainen, yrityslainakanta on kasvanut kahden vuoden ajan nopeammin kuin euroalueella keskimäärin. Yri-tyslainakannan vuosikasvuvauhti  oli marraskuussa 5,4 % , mutta euroalueen  keskimääräinen vuosikasvu jäi -1,8 prosenttiin. Suomessa yrityslainakannan vuosikasvu onkin vuoden 2012 aikana ollut nopeampaa kuin missään muussa euroalueen maassa.
 

Lainat

Kotitaloudet nostivat marraskuussa 2012 uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä, mikä on hieman vähemmän kuin vuosi sitten marraskuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli marraskuussa 1,82 % eli 0,01 prosenttiyksikköä korkeampi kuin lokakuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli marraskuun lopussa 86 mrd. euroa ja sen keskikorko 1,68 %. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui edelleen marraskuussa ja oli 5,8 %. Kotitalouslainoista oli marraskuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin marraskuussa 2,1 mrd. euron edestä, mikä on 0,2 mrd. euroa enemmän kuin vuosi sitten marraskuussa. Uusien yrityslainojen keskikorko laski 0,16 prosenttiyksikköä lokakuusta marraskuuhun ja oli 1,97 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli marraskuun lopussa 64 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 16 mrd. euroa. Yrityslainakannan vuosikasvu pysyi marraskuussa samana kuin vuosi sitten, 5,4 prosentissa.

Talletukset

Kotitalouksien talletuskanta oli marraskuun lopussa 82 mrd. euroa. Kannan keskikorko oli 0,77 %. Talletuskannasta yön yli -talletuksia oli 46 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 21 mrd. euroa. Uusia määräaikaistalletussopimuksia kotitaloudet solmivat marraskuussa 1,4 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko laski lokakuun 1,24 prosentista 1,16 prosenttiin marraskuussa. 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

 

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Syyskuu, milj. euroa Lokakuu,  milj.
euroa

milj. euroa

Marraskuu,
12 kk:n muutos1, %


Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 113 909 114 327 114 701 5,1 2,05
    - niistä asuntolainat 85 466 85 775 86 140

5,8

1,68
Lainat yrityksille2, kanta 63 405 63 256 63 528 5,4 1,99
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 83 125 81 953 81 953 1,0 0,77
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 579 1 669 1 590 1,82

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat:
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen (at)bof.fi
Jyrki Lehtinen, puh. 010 831 2376, sähköposti: jyrki.lehtinen (at)bof.fi

Seuraava Lainat, talletukset ja korot -tiedote julkaistaan 31.1.2013 klo 13.00.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja  grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/Pages/default.aspx.
 
Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta