Asuntolainakanta supistui edellisen kuukauden kantaan verrattuna ensimmäistä kertaa yli 15 vuoteen ja oli joulukuun 2013 lopussa 88,3 mrd. euroa. Uusia asuntolainoja nostettiin vuoden 2013 aikana selvästi vähemmän kuin edellisinä vuosina. Vuoden 2013 asuntolainanostot olivat yhteensä 15,2 mrd. euroa, kun vastaava luku vuonna 2012 oli 19,1 mrd. euroa.

Asuntolainakannan vuosikasvu on hidastunut yli vuoden verran yhtäjaksoisesti ja oli joulukuussa 2,3 %. Edellisvuoden joulukuussa vuosikasvu oli vielä 5,6 %. Euroalueella keskimäärin vuosikasvu on pienentynyt alle 1 prosenttiin syksyn 2013 aikana. Vuoden 2013 alussa euroalueen asuntolainakannan vuosikasvu oli 1,4 %.

Lainat

Kotitaloudet nostivat joulukuussa 2013 uusia asuntolainoja 1,1 mrd. euron edestä, mikä on 0,2 mrd. euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin joulukuussa. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli joulukuussa 2,03 % eli hieman korkeampi kuin marraskuussa 2013. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli joulukuun lopussa 88,3 mrd. euroa ja keskikorko 1,48 %. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui edelleen ja oli 2,3 %. Kotitalouslainoista oli joulukuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin joulukuussa 4 mrd. euron edestä, mikä on 0,8 mrd. euroa enemmän kuin joulukuussa 2012. Uusien yrityslainojen keskikorko nousi marraskuusta ja oli 2,38 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli joulukuun lopussa 66,7 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 17,8 mrd. euroa. Euromääräisen yrityslainakannan vuosikasvu nopeutui joulukuussa 7,2 prosenttiin.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli joulukuun lopussa 82 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,47 %. Talletuskannasta oli yön yli  talletuksia 51,3 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 16,4 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat joulukuussa 1 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli joulukuussa 1,02 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen
.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Lokakuu, milj. euroa

 

Marraskuu,  milj.
euroa

milj. euroa
Joulukuu
12 kk:n muutos1, %

Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 116 378 116 625 116 622 2,2 1,90
    - niistä asuntolainat 88 156 88 367 88 313 2,3 1,48
Lainat yrityksille2, kanta 65 603 66 365 66 724 7,2 1,97
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 049 81 243 81 780 -0,7 0,47
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 358 1 221 1 057 2,03

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat:

Jaakko Suni, puh. 010 831 2454, sähköposti: jaakko.suni(at)bof.fi,
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen(at)bof.fi.

Seuraava Lainat, talletukset ja korot -tiedote julkaistaan 28.2.2014 klo 13.00.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta