Elinkeinonharjoittajiksi luetaan yksityishenkilöt, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa. Elinkeinonharjoittajat ovat nostaneet tammi-lokakuussa 2014 lainaa liiketoimintaansa varten maltillisesti, yhteensä 1,7 mrd. euroa. Tämä on hieman enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan, jolloin elinkeinonharjoittajat nostivat lainaa yhteensä 1,6 mrd. euroa. Vuoden 2014 aikana elinkeinon harjoittamista varten otettujen lainojen kasvuvauhti on kuitenkin nopeutunut: lokakuussa kasvuvauhti oli 6,5 %. Suomen rahalaitosten elinkeinonharjoittajille myöntämien lainojen kanta oli lokakuun lopussa 8,5 mrd. euroa, ja lainakannan keskikorko oli 2,39 %. Yli 60 % elinkeinonharjoittajien lainoista oli myönnetty maa-, metsä- ja kalataloutta harjoittaville kotitalouksille.

Elinkeinonharjoittajien uusien nostojen keskikorko oli lokakuun lopussa 3 %. Muita pieniä, alle 50 000 euron yrityslainoja (pl. lainat elinkeinonharjoittajille) on nostettu 0,9 mrd. euron edestä tammi-lokakuussa, ja lainakannan keskikorko oli lokakuussa 3,48 %.

Lainat

Kotitaloudet nostivat lokakuussa 2014 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,74 % eli 0,03 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin syyskuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli lokakuun lopussa 89,6 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,6 %. Kotitalouslainoista oli lokakuun lopussa kulutusluottoja 13,6 mrd. euroa ja muita lainoja 15,6 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin lokakuussa 1,7 mrd. euron edestä, mikä on 0,3 mrd. euroa vähemmän kuin lokakuussa 2013. Uusien yrityslainojen keskikorko nousi syyskuusta ja oli lokakuussa 2,44 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli lokakuun lopussa 67,6 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 20,8 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli lokakuun 2014 lopussa 80,4 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,40 %. Talletuskannasta oli yön yli talletuksia 53,3 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 13,5 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat lokakuussa 1,0 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli lokakuussa 1,07 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

Elokuu, milj. euroa Syyskuu, milj. euroa Lokakuu, milj. euroa Lokakuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 118 253 118 428 118 783 2,1 1,93
    - niistä asuntolainat 89 296 89 389 89 588 1,7 1,47
Lainat yrityksille2, kanta  66 774 67 359 67 601 7,0 1,89
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 678 80 922 80 396 -0,7 0,40
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 195 1 346 1 435 1,74

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja:
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen(at)bof.fi,
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 2.1.2015 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa
http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta