Alkuvuoden 2014 aikana uusia vapaa-ajanasuntolainoja nostettiin hieman enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Vapaa-ajanasuntolainojen kysyntä on vilkkaampaa kesäkuukausina, ja yleensä kysynnän vuoden piikit osuvatkin touko-syyskuulle. Toukokuussa luottolaitosten myöntämien vapaa-ajanasuntolainojen kanta oli 3,2 mrd. euroa, ja se kasvoi lähes 4,7 prosentin vuosivauhtia. Vapaa-ajanasuntolainojen vuosikasvu olikin selvästi nopeampaa kuin asuntolainakannan vuosikasvu, joka oli toukokuussa 2,1 %. Vapaa-ajanasuntolainat kattavat noin 3 % kaikista kotitalouksien lainoista. Vapaa-ajanasuntolainat sisältyvät tilastossa käyttötarkoituserään ”muut lainat”.

Lainaa vapaa-ajanasuntoa varten on myönnetty hieman korkeammalla korolla kuin asuntolainoja. Toukokuussa vapaa-ajanasuntojen lainakannan keskikorko oli 1,78 % ja uusien nostettujen vapaa-ajanasuntolainojen keskikorko 2,24 %. Asuntolainakannan keskikorko puolestaan oli 1,54 %, ja uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli tasan 2,00 %. 

Lainat

Kotitaloudet nostivat toukokuussa 2014 uusia asuntolainoja 1,4 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko, 2,00 %, oli hieman matalampi kuin huhtikuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli toukokuun lopussa 88,8 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,1 %. Kotitalouslainoista oli toukokuun lopussa kulutusluottoja 13 mrd. euroa ja muita lainoja 15 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin toukokuussa 2,2 mrd. euron edestä, mikä on lähes yhtä paljon kuin vuotta aiemmin toukokuussa. Uusien yrityslainojen keskikorko nousi huhtikuusta ja oli toukokuussa 2,28 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli toukokuun lopussa 66,1 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 19,7 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli toukokuun lopussa 82 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,44 %. Talletuskannasta oli yön yli talletuksia 53,3 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 15,1 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat toukokuussa 1,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli toukokuussa 1,15 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Maaliskuu, milj. euroa Huhtikuu, milj. euroa Toukokuu, milj. euroa Toukokuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 116 884 117 101 117 463 2,2 1,98
    - niistä asuntolainat 88 403 88 569 88 836 2,1 1,54
Lainat yrityksille2, kanta  65 431 65 779 66 106 6,9 2,00
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 171 81 793 82 236 0,3 0,44
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 144 1 306 1 395 2,00

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja:
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Essi Tamminen, puh. 010 831 2395, sähköposti: essi.tamminen (at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.7.2014 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta