Luottolaitosten helmikuussa 2015 aloittama asuntolainojen ilmainen lyhennysvapaiden tarjonta kiinnosti kotitalouksia myös maaliskuussa. Kotitaloudet neuvottelivat maaliskuussa 2015 asuntolainasopimuksiaan uudelleen 2,4 mrd. euron arvosta. Luottolaitosten lyhennysvapaakampanjan alun jälkeen kotitaloudet ovat neuvotelleet asuntolainojaan uusiksi yhteensä 5,5 mrd. euron arvosta. Normaalisti kotitaloudet neuvottelevat asuntolainojaan uusiksi keskimäärin 0,2 mrd. euron edestä kuussa. 

Lyhennysvapaita hyödyntäessään kotitalous ei lyhennä lainapääomaansa, vaan maksaa pankille ainoastaan lainan korkokulut. Matala korkotaso on pitänyt markkinakorkoihin asuntolainansa sitoneiden kotitalouksien korkomenot pieninä. Maaliskuussa uusien nostettujen asuntolainojen korkokulut alenivat entisestään niin EKP:n elvyttävän rahapolitiikan seurauksena kuin marginaalien laskun myötä. Maaliskuussa uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,54 % kun se vielä helmikuussa oli 1,60 %.   

Lainat

Kotitaloudet nostivat maaliskuussa 2015 uusia asuntolainoja 1,5 mrd. euron edestä. Kuukausitasolla tarkasteltuna nostojen määrä oli suurin sitten  marraskuun 2012. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli maaliskuun lopussa 89,9 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,7 %. Kotitalouslainoista oli maaliskuun lopussa kulutusluottoja 13,5 mrd. euroa ja muita lainoja 15,7 mrd. euroa. 

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin maaliskuussa 2,4 mrd. euron edestä, mikä on lähes saman verran kuin maaliskuussa 2014. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski 0,6 prosenttiyksikköä helmikuusta ja oli maaliskuussa 1,95 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli maaliskuun lopussa 69,7 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 21,7 mrd. euroa. 

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli maaliskuun lopussa 80,4 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,36 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 54,8 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 12,4 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat maaliskuussa 1,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli maaliskuussa 1,02 %. 

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Tammikuu, milj. euroa Helmikuu, milj. euroa Maaliskuu, milj. euroa Maaliskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 118 859 118 933 119 134 2,0 1,85
    - niistä asuntolainat 89 772 89 845 89 919 1,7 1,39
Lainat yrityksille2, kanta  68 842 69 489 69 683 6,8 1,80
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 81 249 80 901 80 376 -1,0 0,36
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 981 1 197 1 493 1,54

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
3 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja:
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Anne Turkkila, puh. 010 831 2175, sähköposti: anne.turkkila(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 1.6.2015 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta