Kotitalouksien määräaikaistalletusten kanta on supistunut vuodessa yhteensä 2,2 mrd. euroa ja oli tammikuun 2015 lopussa 13,0 mrd. euroa. Kotitaloudet ovat siirtäneet sijoituksiaan paremmin tuottaviin sijoitusrahastoihin ja helpommin siirrettäviin yön yli ‑talletuksiin. Yön yli ‑talletusten kanta onkin kasvanut vuoden aikana 2,8 mrd. euroa ja oli tammikuun 2015 lopussa 54,9 mrd. euroa.

Määräaikaistalletusten vähenemiseen on vaikuttanut osaltaan näille talletuksille maksetun koron alhaisuus. Tammikuussa määräaikaistalletuksille maksettava korko oli 1,14 %, kun vastaavaan aikaan vuotta aiemmin korko oli 1,32 %.Yön yli ‑talletuksille maksettiin tammikuussa korkoa 0,22 %. Vuodessa korko on laskenut 0,03 prosenttiyksikköä. Vaikka korko on nollan tuntumassa, talletuksia tehdään mielummin tileille, joilta ne ovat nopeasti siirrettävissä. Talletuksia ei myöskään haluta sitoa alhaisella korolla pitkäksi aikaan.

Lainat

Kotitaloudet nostivat tammikuussa 2015 uusia asuntolainoja 1,0 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,66 % eli hieman alhaisempi kuin joulukuussa. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli tammikuun lopussa 89,8 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 1,8 %. Kotitalouslainoista oli tammikuun lopussa kulutusluottoja 13,5 mrd. euroa ja muita lainoja 15,6 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin tammikuussa 1,9 mrd. euron edestä, mikä on yhtä paljon kuin tammikuussa 2014. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi joulukuusta ja oli tammikuussa 2,50 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli tammikuun lopussa 68,8 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 21,3 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli tammikuun lopussa 81,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,37 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 54,9 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 13,0 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat tammikuussa 0,8 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli tammikuussa 1,05 %.

HUOM!
Rahalaitokset kattavat kaikki Suomessa toimivat rahalaitokset.
Lainat ja talletukset kattavat kaikki euromääräiset lainat ja talletukset koko euroalueelle, mutta muiden maiden kuin Suomen osuus luvuissa on erittäin vähäinen.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Tammikuu, milj. euroa Tammikuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 118 989 118 807 118 859 1,8 1,88
    - niistä asuntolainat 89 781 89 762 89 772 1,8 1,43
Lainat yrityksille2, kanta  67 934 68 336 68 805 6,9 1,83
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 80 435 80 812 81 249 0,0 0,37
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 217 1 199 981 1,66

1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista. 
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
3 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja:
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Anne Turkkila, puh. 010 831 2175, sähköposti: anne.turkkila(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.3.2015 klo 13.
Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/link/2331b6266da3492f832ec75e0f654bd9.aspx?epslanguage=fi.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta