Kesäkuussa 2017 suomalaisten luottolaitosten myöntämistä kulutusluotoista (pl. tili- ja korttiluotot)1 valtaosa (74 %) sidottiin vaihtuviin korkoihin2, lähinnä eripituisiin euriboreihin (63 %). Osuus on hieman suurempi tarkasteltaessa näiden luottojen kantatietoja (78 %). Kulutusluotot ovat kustannuksiltaan siten – asuntolainojen tapaan – alttiita korkojen nousulle.

Uusien vaihtuvakorkoisten kulutusluottojen keskikorko oli 4,07 % kesäkuussa 2017. Todellinen vuosikorko, jossa otetaan huomioon myös muut lainanhoitokulut, oli puolestaan 5,24 %.

Kiinteisiin korkoihin, joihin markkinakorkojen muutokset eivät vaikuta, sidottiin uusista kulutusluotoista kesäkuussa 2017 noin 23 %. Näiden osuus on ollut supistuva viime kuukausien aikana.

Suomalaisten kotitalouksien kulutusluottokannan kasvuvauhti (pl. tili- ja korttiluotot) on yhä kiihtynyt. Kesäkuussa 2017 kannan kasvu oli 7,4 %, kun se vuotta aiemmin vastaavaan aikaan oli 4,4 %. Erityisesti vakuudettomien kulutusluottojen kanta on kasvanut merkittävästi. Asuntolainakannan vuosikasvu sen sijaan on edelleen hidastunut ja oli 2,1 % kesäkuussa 2017.

Lainat

Kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2017 uusia asuntolainoja 1,8 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 1,07 % ja laskennallinen marginaali 1,04 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli kesäkuun 2017 lopussa 95,0 mrd. euroa. Kotitalouslainoista oli kesäkuun lopussa kulutusluottoja 14,9 mrd. euroa ja muita lainoja 16,5 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin kesäkuussa 2,4 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski toukokuusta ja oli 1,70 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli kesäkuun lopussa 78,3 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 27,1 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli kesäkuun lopussa 87,1 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,16 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 64,5 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 7,7 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat kesäkuussa 0,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli kesäkuussa 0,41 %.

1 Luvuissa ovat mukana kulutusluotot, jotka on myönnetty luottolaitostoimiluvan saaneiden pankkien kautta. Luku ei sisällä muiden rahoituslaitosten myöntämiä kulutusluottoja.
2 Sisältää euriboreihin ja pankkien omiin viitekorkoihin sidotut lainat.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja*

  Huhtikuu, milj. euroa Toukokuu, milj. euroa Kesäkuu, milj. euroa Kesäkuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 125 677 125 900 126 318 2,4 1,54
    - niistä asuntolainat 94 484 94 651 94 985 2,1 1,04
Lainat yrityksille2, kanta  78 039 78 252 78 291 6,2 1,42
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 86 823 86 302 87 081 3,4 0,16
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 387 1 689 1 774   1,07

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat
Johanna Honkanen, puh. 09 183 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.8.2017 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

Kuukausittainen Lainat, talletukset ja korot –tiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta