Kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2018 uusia vapaa-ajanasuntolainoja 102 milj. euron edestä, mikä on lähes saman verran kuin edellisenä kesäkuuna. Myös alkuvuoden yhteenlaskettu lainanostojen määrä (361 milj. euroa) on lähes yhtä suuri kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Kesäkuu on ollut vuosittain nostojen määrässä mitattuna vilkkain kuukausi. Uusien lainojen keskikorko oli 1,09 % kesäkuussa 2018, kun se vuotta aiemmin oli 1,26 %.

Tavallisten asuntolainojen tapaan myös vapaa-ajanasuntolainojen kannan vuosikasvu on ollut jo pidempään lähellä kahta prosenttia. Kesäkuussa 2018 vapaa-ajanasuntolainojen kannan vuosikasvu oli 1,7 % ja tavallisten asuntolainojen 2,2 %. Asumiseen otettujen lainojen yhteismäärä ylitti 100 mrd. euron rajan toukokuussa 2018 ja oli kesäkuussa 100,6 mrd. euroa. Asuntolainoja oli kotitalouksilla 97,1 mrd. euron ja vapaa-ajanasuntolainoja 3,6 mrd. euron edestä.

Vapaa-ajanasuntolainojen kannan verkkaista kasvua selittänee osaltaan se, että vapaa-ajan asuntojen määrä ei ole kasvanut yhtä voimakkaasti kuin aiemmin. Lisäksi alhainen korkotaso on vauhdittanut lainojen lyhennystahtia. Toisaalta lomakiinteistöjen vuosittaisissa kauppasummissa ei ole ollut suurta muutosta viime vuosina, minkä voi nähdä ylläpitävän lainarahan kysyntää.

Lainat

Kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2018 uusia asuntolainoja 1,8 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 0,87 % ja laskennallinen marginaali 0,85 %. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli kesäkuun 2018 lopussa 97,1 mrd. euroa. Kotitalouslainoista oli kesäkuun lopussa kulutusluottoja 15,6 mrd. euroa ja muita lainoja 16,8 mrd. euroa.

Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin kesäkuussa 2,9 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski toukokuusta ja oli 1,61 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli kesäkuun lopussa 83,1 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 30,0 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli kesäkuun lopussa 87,1 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,12 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 73,4 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 6,0 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia kotitaloudet solmivat kesäkuussa 0,7 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli kesäkuussa 0,20 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Huhtikuu, milj. euroa Toukokuu, milj. euroa Kesäkuu, milj. euroa Kesäkuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 128 528 128 981 129 555 2,6 1,49
    - niistä asuntolainat 96 307 96 698 97 080 2,2 0,99
Lainat yrityksille2, kanta  81 246 81 863 83 112 6,3 1,38
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 89 171 89 667 91 108 4,6 0,12
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 584 1 762 1 770   0,87

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antaa
Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.8.2018 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.