Joulukuussa 2019 asuntoyhteisöjen lainakannan vuosikasvuvauhti oli 8,3 %, kun vielä tammikuussa 2019 kasvuvauhti oli lähes 12 %. Lainakanta jopa hieman supistui marraskuusta 2019 ja oli 34,8 mrd. euroa joulukuun 2019 lopussa. Kanta oli kasvanut kuukausitasolla yhtäjaksoisesti kuusi vuotta. Tilastokeskuksen laskelmien mukaan kotitalouksien vastuulla olevien taloyhtiölainojen määrä oli 17,3 mrd. euroa eli noin puolet asuntoyhteisöjen lainakannasta. Taloyhtiölainojen osuus kotitalouksien kokonaislainavelasta oli 11 %.

Vuonna 2019 uusia asuntoyhteisölainoja nostettiin 6 mrd. euron edestä, mikä on 10 % vähemmän kuin vuonna 2018. Myös aitoja uusia sopimuksia tehtiin vuoden 2019 aikana vähemmän kuin vuonna 2018, vaikka vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä niitä tehtiinkin enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2018.

Asuntoyhteisöt lasketaan tilastoissa yrityksiin, mutta ominaisuuksiltaan asuntoyhteisölainat muistuttavat enemmän asuntolainoja kuin perinteisten yritysten lainoja. Vielä vuonna 2017 uusien asuntolainojen ja asuntoyhteisölainojen keskikorot olivat lähes samansuuruiset. Sen jälkeen asuntolainojen korko on laskenut nopeammin. Joulukuussa 2019 nostettujen uusien asuntoyhteisölainojen keskikorko oli 1,06 % ja asuntolainojen 0,73 %.

Asuntoyhteisölainoista kirjatut arvonalentumiset ja luottotappiot ovat pysyneet vähäisinä ja hoitamattomien lainojen osuus lainakannasta pienenä.

Lainat

Kotitaloudet nostivat joulukuussa 2019 uusia asuntolainoja 1,5 mrd. euron edestä, mikä on 200 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Euromääräisten asuntolainojen kanta oli joulukuun 2019 lopussa 100,4 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,7 %. Kotitalouslainoista oli joulukuun lopussa kulutusluottoja 16,5 mrd. euroa ja muita lainoja 17,6 mrd. euroa. Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin joulukuussa 2,5 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski marraskuusta 2019 ja oli 1,91 %. Yrityksille1 myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli joulukuun lopussa 91,0 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli joulukuun 2019 lopussa 94,8 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,11 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 82,0 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 4,7 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat joulukuussa 0,3 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli joulukuussa 0,15 %.

1 Ml.asuntoyhteisöt.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

  Lokakuu, milj. euroa Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Joulukuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 134 019 134 443 134 425 3,0 1,45
    - niistä asuntolainat 99 959 100 349 100 354 2,7 0,90
Lainat yrityksille2, kanta 90 558 91 045 91 001 7,3 1,33
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 98 733 99 559 98 920 6,6 0,10
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 894 1 722 1 450   0,73

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
1 Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi,
Olli Tuomikoski, puh. 09 183 2146, sähköposti: olli.tuomikoski(at)bof.fi

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 2.3.2020 klo 13.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.