Suomalaiset kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2021 uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) 151 milj. euron edestä. Yhden kuukauden aikana uusia vapaa-ajanasuntolainoja on nostettu enemmän ainoastaan vuoden 2020 kesäkuussa, jolloin uusia lainanostoja tehtiin 1,9 % enemmän. Kesäkuussa 2021 uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskikorko oli 0,93 %.

Uusia vapaa-ajanasuntolainoja on nostettu ennätyksellisen vilkkaasti koko alkuvuoden 2021. Vuoden toisella neljänneksellä vapaa-ajanasuntolainoja nostettiin 20 % enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2020. Kokonaisuudessaan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla uusia vapaa-ajanasuntolainoja nostettiin 600 milj. euron edestä, mikä on jopa 31 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

Runsaiden nostomäärien vuoksi vapaa-ajanasuntolainojen kanta kasvoi 4,3 mrd. euroon kesäkuussa 2021 ja kannan vuosikasvuvauhti oli 12,4 %. Vapaa-ajanasuntolainojen osuus kotitalouksien koko lainakannasta on kasvanut hieman vuodentakaisesta ja oli 3,1 % kesäkuussa 2021.

Uusien vapaa-ajanasuntolainojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet vuoden 2014 puolivälistä saakka, ja sama kehitys on jatkunut myös viimeisen vuoden aikana. Kesäkuussa 2021 nostettujen uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 18 vuotta ja 8 kuukautta, mikä on 10 kuukautta pidempi kuin vuosi sitten kesäkuussa.

 

2021M06_FI.png

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2021 uusia asuntolainoja 2,2 mrd. euron edestä, mikä oli 358 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 8,5 %. Asuntolainojen kanta oli kesäkuun 2021 lopussa 104,9 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 4,3 %. Sijoitusasuntolainojen osuus asuntolainakannasta oli 7,9 %. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli kesäkuun 2021 lopussa kulutusluottoja 16,6 mrd. euroa ja muita lainoja 17,7 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) kesäkuussa 2,6 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski toukokuusta ja oli 1,43 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli kesäkuun lopussa 96,7 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 38,0 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli kesäkuun 2021 lopussa 107,8 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,03 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 98,2 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 2,9 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat kesäkuussa 53,0 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli kesäkuussa 0,19 %.

LAINAT JA TALLETUKSET SUOMEEN, ENNAKKOTIETOJA

 

Huhtikuu, milj. euroa Toukokuu, milj. euroa Kesäkuu, milj. euroa Kesäkuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 137 947 138 534 139 205 4,3 1,31
    - niistä asuntolainat 103 973 104 399 104 929 4,3 0,80
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 191 8 255 8 315   0,92
Lainat yrityksille2, kanta  96 847 97 158 96 725 0,2 1,28
Kotitalouksien talletukset, kanta 106 233 106 631 107 833 7,4 0,03
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 925 2 078 2 182   0,72
    - niistä sijoitusasuntolainat 174 192 186   0,88

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

 

Lisätietoja antaa

Antti Hirvonen, puh. 09 183 2121, sähköposti: antti.hirvonen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.8.2021 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.