Uusien tilastotietojen mukaan lähes viidesosa (19,2 %) luottolaitosten kotitalouksille myöntämistä kulutusluotoista[1] oli huhtikuun 2021 lopussa ajoneuvolainoja[2]. Kulutusluottokanta oli yhteensä 16,5 mrd. euroa, mistä ajoneuvolainojen osuus oli 3,2 mrd. euroa[3], tili- ja korttiluottojen osuus 4,1 mrd. euroa ja muiden kulutusluottojen osuus 9,3 mrd. euroa. Suurin osa ajoneuvolainoista (2,4 mrd. euroa) oli vakuudettomia. Vakuudellisten ajoneuvolainojen osuus oli 0,8 mrd. euroa.

Kulutusluottokannan keskikorko oli huhtikuun 2021 lopussa 4,61 %. Ajoneuvolainakannan keskikorko oli 2,79 %, muun kulutusluottokannan 4,29 % ja tili- ja korttiluottojen 6,73 %. Huhtikuun lopussa vakuudettomien ajoneuvolainojen kannan keskikorko oli 2,92 % ja muiden vakuudettomien kulutusluottojen keskikorko 6,70 %. Vakuudellisen ajoneuvolainakannan keskikorko (2,40 %) oli lähes samansuuruinen kuin muiden vakuudellisten kulutusluottojen keskikorko (2,26 %).

Huhtikuussa 2021 kulutusluottojen nostoja[4] oli 440 milj. euroa, mistä ajoneuvolainoja oli 161 milj. euroa. Vakuudettomia kulutusluottoja nostettiin runsaasti (312 milj. euroa). Ajoneuvolainojen osuus niistä oli 41 % (127 milj. euroa). Uusien vakuudettomien ajoneuvolainojen keskikorko oli 3,11 % ja muiden vakuudettomien kulutusluottojen 7,78 %.

Muut rahoituslaitokset[5] ovat luottolaitosten ohella merkittäviä ajoneuvolainojen myöntäjiä Suomessa. Muiden rahoituslaitosten ajoneuvolainakanta oli maaliskuun 2021 lopussa 3,9 mrd. euroa eli suurempi kuin luottolaitosten ajoneuvolainakanta vastaavana ajankohtana (3,1 mrd. euroa). Muiden rahoituslaitosten ajoneuvolainakannan keskikorko oli maaliskuun lopussa 2,2 %.

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat huhtikuussa 2021 uusia asuntolainoja 1,9 mrd. euron edestä, mikä oli 482 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista asuntolainoista sijoitus-

asuntolainoja oli 9,1 %. Asuntolainojen kanta oli huhtikuun 2021 lopussa 104,0 mrd. euroa ja asunto-lainakannan vuosikasvu 4,0 %. Sijoitusasuntolainojen osuus asuntolainakannasta oli 7,9 %. Suoma-laisten kotitalouksien lainoista oli huhtikuun lopussa kulutusluottoja 16,5 mrd. euroa ja muita lainoja 17,4 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) huhtikuussa 1,7 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi maaliskuusta ja oli 1,78 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli huhtikuun lopussa 96,8 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhtei-söille myönnettyjä lainoja 37,9 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli huhtikuun 2021 lopussa 106,2 mrd. eu-roa ja talletusten keskikorko 0,04 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 96,3 mrd. euroa ja mää-räaikaistalletuksia 3,2 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat huhtikuussa 56 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli huhtikuussa 0,22 %.

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja

  Tammikuu, milj. euroa Helmikuu, milj. euroa Maaliskuu, milj. euroa Maaliskuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 136 890 137 164 137 473 3,6 1,33
    - niistä asuntolainat 103 029 103 248 103 640 3,8 0,82
Lainat yrityksille2, kanta  96 505 96 723 96 710 3,2 1,30
Kotitalouksien talletukset, kanta 104 155 104 734 104 825 8,2 0,05
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 390 1 689 2 073   0,71

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

 

Lisätietoja antavat

Anu Karhu, puh. 09 183 2228, sähköposti: anu.karhu(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, puh. 09 183 2121, sähköposti: antti.hirvonen(at)bof.fi,

Antti Alakiuttu (muut rahoituslaitokset), puh. 09 183 2495, antti.alakiuttu(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 30.6.2021 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja -grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosi-vuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/1 Ml. tili- ja korttiluotot. Sisältää kaikkien valuuttojen määräiset lainat Suomeen.
2 Ajoneuvolainoihin raportoidaan yksityiskäyttöisten henkilöautojen, rekisteröitävien moottoripyörien, mopojen yms., matkailuautojen sekä näihin kytkettävissä olevien peräkärryjen, trailerien, asuntovaunujen yms. hankin-taan otetut lainat. Tiedot ovat saatavilla maaliskuusta 2021 lähtien.
3 Kaikilta luottolaitoksilta ei ollut saatavilla kulutusluottojen erittelyä ajoneuvolainoihin ja muihin kulutusluot-toihin ennen vuotta 2021. Näiltä osin ajoneuvolainakanta on lähtenyt kertymään tilastoihin vuoden 2021 alusta lähtien. Tämän vuoksi pieni osa ajoneuvolainakannasta sisältyy ryhmään muut kulutusluotot.
4 Pl. tili- ja korttiluotot.
5 Muut rahoituslaitokset ovat Suomessa toimivia luottolaitossektorin ulkopuolisia kotitalous- ja yrityslainojen myöntäjiä.