Joulukuussa 2020 kotitaloudet nostivat uusia asuntolainoja 1,9 mrd. euron edestä, mikä on 460 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Asuntolainoja ei ole nostettu näin paljon aiemmin vastaavana aikana. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko laski ennätyksellisen alhaiseksi ja oli 0,69 % joulukuussa 2020. Poikkeuksellinen loppuvuosi asuntolainamarkkinoilla kiritti koko vuoden nostoja.  Syys-joulukuussa 2020 asuntolainoja nostettiin 13,2 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Koko vuonna 2020 uusia asuntolainoja nostettiin 4,5 % enemmän kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 nostot olivat yhteensä 20,4 mrd. euroa.

Joulukuussa asuntolainojen uudelleen neuvotteluja oli normaali määrä keväällä nähdyn piikin jälkeen. Asuntolainasopimuksia neuvoteltiin uudelleen 980 milj. euron edestä, mikä oli alle viidesosa huhtikuussa neuvotelluista lainasopimuksista. Normaali määrä on ollut noin miljardin euron molemmin puolin jo useamman vuoden ajan.

Asuntolainojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet edelleen. Joulukuussa 2020 uusien asuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 21 vuotta ja 6 kuukautta. Takaisinmaksuajaltaan pidempien (yli 29 vuotta) osuus uusista asuntolainoista on kasvanut nopeasti: joulukuussa 2020 niiden osuus oli 12,1 %, kun vuosi sitten vastaavana aikana niiden osuus oli 6,7 %.

Runsaat asuntolainanostot, kevään lyhennysvapaat ja pidentyneet takaisinmaksuajat kiihdyttivät osaltaan asuntolainakannan kasvuvauhtia. Asuntolainakannan (103,6 mrd. euroa) vuosikasvuvauhti oli 3,3 % joulukuussa 2020.

2020M12_FI.png

Lainat

Kotitalouslainoista oli joulukuun 2020 lopussa kulutusluottoja 16,8 mrd. euroa ja muita lainoja 18,2 mrd. euroa. Uusia yrityslainoja (pl. tili- ja korttiluotot) nostettiin joulukuussa 2,5 mrd. euron edestä. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski marraskuusta 2020 ja oli 1,93 %. Yrityksille myönnettyjen euromääräisten lainojen kanta oli joulukuun lopussa 96,9 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 37,3 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli joulukuun 2020 lopussa 103,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,05 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 90,7 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 3,8 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat joulukuussa 0,1 mrd. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli joulukuussa 0,25 %.

Keskeisiä Suomen rahalaitosten laina- ja talletustietoja, ennakkotietoja

 
  Lokakuu, milj. euroa Marraskuu, milj. euroa Joulukuu, milj. euroa Joulukuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille2, kanta 138 056 138 286 138 553 3,3 1,36
    - niistä asuntolainat 102 970 103 251 103 614 3,3 0,84
Lainat yrityksille2, kanta  97 316 97 001 96 864 6,7 1,30
Kotitalouksien2 talletukset, kanta 107 594 106 938 107 309 8,5 0,05
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 999 1 875 1 912   0,69

* Sisältää euromääräiset lainat ja talletukset euroalueelle.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt; yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

Lisätietoja antavat

Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 1.3.2021 klo 10.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.