Suomalaiset kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2022 uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) 126 milj. euron edestä, mikä on 16 % vähemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Mökkilainoja nostettiin poikkeuksellisen paljon vuosina 2020 ja 2021. Pandemiaa edeltävään aikaan eli kesäkuuhun 2019 nähden mökkilainoja nostettiin 35 % enemmän kesäkuussa 2022.

Uusien nostettujen vapaa-ajanasuntolainojen keskikorko nousi kesäkuussa ja oli 1,71 %. Nousua oli 0,50 prosenttiyksikköä toukokuuhun verrattuna ja 0,78 prosenttiyksikköä vuoden 2021 kesäkuuhun verrattuna. Euriborkorkojen nousu selittää pääosan uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskikorkojen noususta. Uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskikorko oli viimeksi korkeampi maaliskuussa 2015.

Vapaa-ajanasuntolainojen kanta oli 4,6 mrd. euroa kesäkuun lopussa. Vähentyneiden nostomäärien vuoksi kannan vuosikasvuvauhti hidastui kesäkuussa ja oli 6,7 %. Vapaa-ajanasuntolainojen kannan keskikorko nousi toukokuusta ja oli 1,14 %.

 

202206_FI.png

 

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2022 uusia asuntolainoja 1,9 mrd. euron edestä, mikä on 255 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 139 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi toukokuusta ja oli 1,60 % kesäkuussa. Asuntolainakanta oli kesäkuun 2022 lopussa 107,9 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,9 %. Sijoitusasuntolainoja oli asuntolainakannasta 8,8 mrd. euroa. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli kesäkuun lopussa kulutusluottoja 17,0 mrd. euroa ja muita lainoja 18,1 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja kesäkuussa 4,8 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 637 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski toukokuusta ja oli 1,49 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli kesäkuun lopussa 102,9 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 40,8 mrd. euroa.

 

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli kesäkuun 2022 lopussa 113,0 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,03 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 104,0 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 2,1 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat kesäkuussa 46 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli kesäkuussa 0,65 %.

 

Lainat ja talletukset Suomeen, ennakkotietoja
  Huhtikuu, milj. euroa Toukokuu, milj. euroa Kesäkuu, milj. euroa Kesäkuu, 12 kk:n muutos1, % Keskikorko, %
Lainat kotitalouksille, kanta 142 475 142 667 143 011 2,9 1,44
    - niistä asuntolainat 107 451 107 674 107 907 2,9 0,92
    - niistä sijoitusasuntolainat 8 782 8 789 8 797   1,02
Lainat yrityksille2, kanta  100 546 100 817 102 919 6,8 1,29
Kotitalouksien talletukset, kanta 112 421 112 153 113 036 4,8 0,03
           
Kotitalouksien uudet nostetut asuntolainat 1 698 1 900 1 927   1,60
    - niistä sijoitusasuntolainat 128 143 139   1,82

* Sisältää lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa Suomeen. Suomen Pankin tammikuun 2021 ja sitä aiemmissa sekä EKP:n tilastojulkaisussa lainat ja talletukset esitetään euromääräisinä euroalueelle ja kotitaloudet sisältävät myös kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, minkä vuoksi taulukon luvut poikkeavat näistä julkaisuista.
Muutos on laskettu kantojen kuukausimuutoksista, jotka on puhdistettu arvostus- ja luokitusmuutoksista.
2 Yritykset sisältävät myös asuntoyhteisöt.

 

 

Lisätietoja antavat

Anu Karhu, puh. 09 183 2228, sähköposti: anu.karhu(at)bof.fi,

Usva Topo, puh. 09 183 2056, sähköposti: usva.topo(at)bof.fi.

 

Seuraava raha- ja pankkitilastotiedote julkaistaan 31.8.2022 klo 10.

 

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.