tltro iii -raportointi

Osallistuminen kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmanteen sarjaan (third series of targeted longer-term refinancing operations, TLTRO III) edellyttää rahapolitiikan vastapuolilta raportointia euroalueen yritysten ja kotitalouksien (pl. asuntolainat) lainakannasta ja lainakantaan kohdistuvista muutoksista. Operaatioihin osallistuvien rahapolitiikan vastapuolien tulee toimittaa Suomen Pankille kolme raporttia ja kolme ulkoisen tarkastajan lausuntoa tietojen oikeellisuudesta.  Ensimmäisen raportin avulla määritellään enimmäismäärä, jonka vastapuoli voi operaatioissa saada lainaksi. Toisen raportin avulla määritellään lainoista maksettava korko ensimmäisten seitsemän operaation osalta sekä erityiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot. Kolmannen raportin avulla määritellään ylimääräiseen erityiseen vertailujaksoon liittyvät tiedot. Osallistujien, jotka osallistuvat ensimmäisen kerran kahdeksanteen tai johonkin sitä seuraavaan operaatioon, tulee toimittaa ensimmäinen ja kolmas raportti.

Vastapuolet voivat osallistua kohdennettuihin pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin joko itsenäisesti tai edustajavastapuolen kautta ryhmänä. Edustajapankki raportoi koko ryhmän tiedot yhteenlaskettuina sijaintimaansa keskuspankkiin. Raportointivaatimukset perustuvat EKP:n päätökseen ja siihen tehtyihin muutoksiin (Decision of the European Central Bank on third series of targeted longer-term refinancing operations).

Ensimmäinen raportti toimitetaan Suomen Pankille raportointilomake A ja B raportoituna ennen ensimmäiseen operaatioon osallistumista. Jos sitä ei toimiteta ennen operaatiolle määriteltyä määräaikaa tai sitä ei ole toimitettu jo aiempaa TLTRO III -operaatiota varten, määritellään operaation lainalimiitiksi 0 ja kyseinen vastapuoli ei voi osallistua kyseiseen operaatioon. Mikäli toinen raportti ei täytä sille asetettuja vaatimuksia tai toimitetaan myöhässä, operaatioissa nostettuihin lainoihin sovelletaan operaatioiden koko voimassaoloajalta laskettua eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa. Tämän lisäksi määrätään maksettavaksi 500 euroa jokaiselta päivältä jonka toinen raportti on myöhässä, enintään kuitenkin 15 000 euroa.

Lisäksi edellytetään, että operaatioihin osallistuvat vastapuolet toimittavat asetuksen EKP/2019/21 mukaisen ulkoisen tarkastuksen tai muun vastaavan järjestelyn raportin ensimmäisen raportin tiedon virheettömyyden tutkimisesta viimeistään:

 • 7.1.2021 klo 19.00, jos vastapuoli osallistuu ensimmäiseen kolmeen operaatioon, tai
 • 16.7.2021 klo 19.00, jos vastapuoli osallistuu ensimmäisen kerran operaatioihin 4-7, tai
 • 6.4.2022 klo 19.00, jos vastapuoli osallistuu ensimmäisen kerran operaatioihin 8-10.

Toiseen raporttiin liittyvä ulkoisen tarkastuksen tai muun vastaavan järjestelyn raportti TLTRO-raportin tiedon virheettömyyden tutkimisesta toimitetaan yhdessä kyseisen raportin kanssa viimeistään 17.8.2021 klo 19.00

Kolmanteen raporttiin liittyvä ulkoisen tarkastuksen tai muun vastaavan järjestelyn raportti TLTRO-raportin tiedon virheettömyyden tutkimisesta toimitetaan yhdessä kyseisen raportin kanssa viimeistään 17.5.2022 klo 19.00

Osallistujien, jotka aikovat hyödyntää mahdollisuutta erityiskorkojakson  (5 artiklan 1 kohta)  korkoihin, on toisessa raportissa toimitettava tätä varten erikseen erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot sekä näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset viimeistään 17.8.2021 klo 19.00

Erityinen korkojakso               24.6.2020 – 23.6.2021

Erityinen vertailujakso            1.3.2020 – 31.3.2021

Osallistujien, jotka aikovat hyödyntää mahdollisuutta ylimääräisen erityiskorkojakson (5 artiklan 3a ja 3b kohta) korkoihin, on kolmannessa raportissa toimitettava tätä varten erikseen erityistä vertailujaksoa koskevat tiedot sekä näitä tietoja koskevan tilintarkastajan arvioinnin tulokset viimeistään 17.5.2022 klo 19.00

 

Ylimääräinen erityinen korkojakso               24.6.2021 – 23.6.2022

Ylimääräinen erityinen vertailujakso            1.10.2020 – 31.12.2021

 

Ensimmäiseen TLTRO raporttiin liittyvän ulkoisen tarkastajan raporttien myöhässä toimittamisesta seuraa kaiken operaatioissa lainattujen varojen takaisin maksu seuraavana perusrahoitusoperaatioiden selvityspäivänä. Korkona käytetään operaatioiden aikana voimassa ollutta eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa.

Toisen TLTRO raporttiin liittyvän ulkoisen tarkastajan raporttien myöhässä toimittamisesta seuraa että operaatioissa lainattujen varojen takaisin maksussa käytetään korkona operaatioiden aikana voimassa ollutta eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden keskikorkoa.

Tiedot raportoidaan Suomen Pankille Excel-tiedostona ja suojattua sähköpostia käyttäen osoitteeseen TLTRO-tilastot(at)bof.fi. Sähköpostin suojaamisessa käytetään joko TLS-suojausta tai Suomen Pankin SSL-suojattua sähköpostipalvelua. Suojattu sähköpostipalvelu löytyy selaimen kautta osoitteesta https://securemail.bof.fi.

Raporttitiedostot nimetään muotoon TLTROIII_<Raportoijan Y-tunnus>_Raportti<X>.xls, missä Raportti<X> määrittelee, onko kyseessä ensimmäinen, toinen vai kolmas raportti. Y-tunnus ilmoitetaan ilman väliviivaa kahdeksannumeroisena. Esimerkiksi ensimmäinen toimitettava raportti on muotoa TLTROIII_01234562_Raportti1.xls. Lisäksi erityisvertailujakson ja ylimääräisen erityisvertailujakson raportit tulee nimetä seuraavien esimerkkien mukaisesti: TLTROIII_01234562_ErityisRaportti.xls ja TLTROIII_01234562_YlimErityisRaportti.xls  

TLTROIII-raportointilomake

EKP:n raportointisivu

TLTRO III aikataulu

 

Raportointikalenteri

 

 • Operaatio 1: Tiistaina 27.8.2019 viimeistään klo 19.00 raportoidaan TLTRO III -raportointilomakkeen mukaiset tiedot raportointiperiodilta 1.4.2018-31.3.2019.(Operaatioilmoitus julkaistaan 17.9.2019.)

 

 • Operaatio 2: Maanantaina 18.11.2019 viimeistään klo 19.00 raportoidaan TLTRO III -raportointilomakkeen mukaiset tiedot raportointiperiodilta 1.4.2018-31.3.2019, mikäli tietoja ei ole raportoitu aiemman operaation osalta.
   (Operaatioilmoitus julkaistaan 10.12.2019.)

 

 • Operaatio 3: Maanantaina 24.2.2020 viimeistään klo 19.00 raportoidaan TLTRO III -raportointilomakkeen mukaiset tiedot raportointiperiodilta 1.4.2018-31.3.2019, mikäli niitä ei ole raportoitu aiempien operaatioiden osalta.
  (Operaatioilmoitus julkaistaan 17.3.2020.)

 

 • Operaatio 4: Maanantaina 25.5.2020 viimeistään klo 19.00 raportoidaan TLTRO III -raportointilomakkeen mukaiset tiedot raportointiperiodilta 1.4.2018-31.3.2019, mikäli niitä ei ole raportoitu aiempien operaatioiden osalta.
  (Operaatioilmoitus julkaistaan 16.6.2020.)

 

 • Operaatio 5: Maanantaina 31.8.2020 viimeistään klo 19.00 raportoidaan TLTRO III -raportointilomakkeen mukaiset tiedot raportointiperiodilta 1.4.2018-31.3.2019, mikäli niitä ei ole raportoitu aiempien operaatioiden osalta.
  (Operaatioilmoitus julkaistaan 22.9.2020.)

 

 • Operaatio 6: Maanantaina 16.11.2020 viimeistään klo 19.00 raportoidaan TLTRO III -raportointilomakkeen mukaiset tiedot raportointiperiodilta 1.4.2018-31.3.2019, mikäli niitä ei ole raportoitu aiempien operaatioiden osalta.
  (Operaatioilmoitus julkaistaan 8.12.2020.)

 

 • Operaatio 7: Maanantaina 22.2.2021 viimeistään klo 19.00 raportoidaan TLTRO III -raportointilomakkeen mukaiset tiedot raportointiperiodilta 1.4.2018-31.3.2019, mikäli niitä ei ole raportoitu aiempien operaatioiden osalta.
  (Operaatioilmoitus julkaistaan 16.3.2021.)

 

 • Operaatio 8: Maanantaina 25.5.2021 viimeistään klo 19.00 raportoidaan TLTRO III -raportointilomakkeen mukaiset tiedot raportointiperiodilta 1.4.2018-31.3.2019, mikäli niitä ei ole raportoitu aiempien operaatioiden osalta.
  (Operaatioilmoitus julkaistaan 15.6.2021.)

 

 • Operaatio 9: Maanantaina 30.8.2021 viimeistään klo 19.00 raportoidaan TLTRO III -raportointilomakkeen mukaiset tiedot raportointiperiodilta 1.4.2018-31.3.2019, mikäli niitä ei ole raportoitu aiempien operaatioiden osalta.
  (Operaatioilmoitus julkaistaan 21.9.2021.)

 

 • Operaatio 10: Maanantaina 22.11.2021 viimeistään klo 19.00 raportoidaan TLTRO III -raportointilomakkeen mukaiset tiedot raportointiperiodilta 1.4.2018-31.3.2019, mikäli niitä ei ole raportoitu aiempien operaatioiden osalta.
  (Operaatioilmoitus julkaistaan 14.12.2021.)

 

 • Lisäksi operaatioihin osallistuneiden vastapuolien tulee toimittaa Suomen Pankille toinen raportti raportointilomake B raportoituna viimeistään tiistaina 17.8.2021 klo 19.00 TLTRO III -raportointilomakkeen mukaisin tiedoin raportointiperiodilta 1.4.2019–31.3.2021 sekä siihen liittyvä ulkoisen tarkastajan lausunto raportin virheettömyydestä.

 

muuta raportointiin liittyvää


Manual on MFI Balance Sheet Statistics, April 2012

 

Tiedonkeruuta ohjaava lainsäädäntö

EKP:n asetus rahalaitosten tasetilastoista (EKP/2013/33, muutettu EKP/2014/51, kumottu EKP/2021/2)

EKP:n asetus rahalaitosten tasetilastoista (EKP/2021/2), voimassa 26.6.2021 alkaen

EKP:n päätös kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (EKP/2019/21, muutettu EKP/2019/28, EKP/2020/13, EKP/2020/25 ja EKP/2021/3)