Syyskuussa 2021 osakekurssien laskun vuoksi kotitalouksien pörssinoteerattujen osakeomistusten arvo pieneni kasvettuaan sitä ennen kymmenen kuukautta. Elokuussa 2021 kotitalouksien pörssinoteeratut osakeomistukset olivat suurimmillaan kautta aikojen (56,1 mrd. euroa), mutta syyskuussa omistukset pienenivät 52,8 mrd. euroon. Syyskuussa osakeomistusten arvo laski 3,4 mrd. euroa. Samaan aikaan kotitaloudet kuitenkin sijoittivat nettomääräisesti1 130 milj. euron edestä lisää osakkeisiin. Suurin osa (90 %) kotitalouksien osakesijoituksista kohdistui kotimaisten yritysten osakkeisiin, mutta osakeomistukset ulkomaisista yrityksistä ovat kuitenkin kasvattaneet hieman osuuttaan viimeisten kahden vuoden aikana.

2021Q3_FI.png


Myös sijoitusrahasto-omistukset pienenivät osakekurssien laskun vuoksi ensimmäistä kertaa sitten lokakuun 2020. Elokuussa 2021 kotitalouksien sijoitukset suomalaisiin sijoitusrahastoihin olivat kaik-kien aikojen suurimmat (33,1 mrd. euroa), ja syyskuussa sijoitukset vähenivät 32,5 mrd. euroon. Väheneminen johtui pääosin osakerahastojen arvonmuutoksista. Osakekurssien noustua koronapandemian aikana rahastotyypeistä osakerahastot ovat kasvaneet selkeästi suurimmaksi omistuseräksi ohi korko-rahastojen. Syyskuun lopussa kotitalouksilla oli sijoituksia osakerahastoihin 12,9 mrd. euron ja korko-rahastoihin 9,7 mrd. euron edestä.

Syyskuussa kotitaloudet tekivät nettomerkintöjä2 sijoitusrahastoihin 50 milj. euron edestä, mikä on kuukausitasolla vähiten vuonna 2021. Syyskuussa eniten nettomerkintöjä tehtiin yhdistelmärahastoihin ja kiinteistörahastoihin. Tammi-syyskuun 2021 aikana nettomerkintöjä sijoitusrahastoihin on tehty runsaasti (2 mrd. euron edestä). Kuluvan vuoden aikana eniten nettomerkintöjä on tehty osakerahastoihin.

Merkittävä määrä kotitalouksien varoja kanavoituu kotimaisiin sijoitusrahastoihin myös vakuutuslaitosten kanssa tehtyjen sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta. Lisäksi suomalaiset kotitaloudet omistivat rahasto-osuuksia ulkomaisista sijoitusrahastoista. Myös nämä omistukset pienenivät elokuusta ja olivat 4,8 mrd. euroa syyskuun 2021 lopussa. Syyskuussa kotitaloudet sijoittivat 80 milj. euroa lisää ulkomaisiin rahastoihin ja samaan aikaan omistusten arvo laski 170 milj. euroa.

Kotitalouksien talletukset kasvoivat edelleen syyskuussa. Suomalaisten kotitalouksien käyttötileillä olevien rahoitusvarojen määrä kasvoi yli 100 mrd. euron ja oli 100,3 mrd. euroa syyskuun 2021 lopussa. Käyttötileillä olevien varojen keskikorko oli 0,02 %. Syyskuussa käyttötileillä olevien varojen määrä kasvoi 1,3 mrd. euroa. Yhteensä kotitalouksilla oli talletuksia 109,5 mrd. euron edestä. Talletuskannan vuosikasvu on hidastunut alkuvuodesta 2021, mutta oli edelleen nopeaa (6,7 %) syyskuussa 2021.

Suomalaisten talletukset ja sijoitukset (milj. euroa), 2021Q3

  Kaikki Kotitaloudet Työeläke-laitokset
  kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat)  arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos
Suomalaisten sijoitukset            
Noteeratut osakkeet 252 578  198 52 785 - 213 38 400 -7
  (-1 491)   (288)   (-559)  
- kotimaisiin osakkeisiin 162 469 -368 47 303 -123 20 135 -166
  (65)   (198)   (199)  
             
Velkakirjat 242 425 -238 1 558 16 32 262 92
  (7 553)   (-145)   (-156)  
- kotimaisiin velkakirjoihin 109 317 -344 884 9 4 060 3
  (6 460)   (-129)   (24)  
             
Rahasto-osuudet            
Kotimaiset sijoitusrahastot 120 330 635 32 517 165 6120 12
  (1 503)   (629)   (-48)  
             
Ulkomaiset rahastot 176 033 3 476 4 813 -26 119 781 2 903
  (3 051 )   (259)   (2 031)  
             
Suomalaisten pankkitalletukset *          
Yön yli- talletukset (Käyttötilit) 184 251 55 100 290 8 8 636 3
  (3 609)   (2 105)   (74)  
Muut talletukset 12 078 0 9 208 0 -* -*
  (-447)   (-447)   -*  

*luottamuksellinen tieto

*Periodista 2021Q3 eteenpäin vakiotaulukossa olevat suomalaisten pankkitalletukset sisältävät vain yleisön talletukset.

[1] Nettomääräiset sijoitukset ovat osakkeiden ostot – myynnit.

[2] Rahastoihin tehdyt rahasto-osuuksien merkinnät vähennettynä rahasto-osuuksien lunastuksilla.


Lisätietoja antaa

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/saastaminen-ja-sijoittaminen/


Seuraava Säästäminen ja sijoittaminen -tiedote julkaistaan 9.2.2022 klo 10.