Joulukuussa 2020 suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelka oli 135,2 mrd. euroa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Rahasto-osuusvelka kasvoi 8,1 mrd. eurolla vuoden 2020 aikana. Tammi-maaliskuussa 2020 rahasto-osuuksien markkina-arvo laski 15,6 mrd. eurolla, minkä lisäksi kansainvälinen koronapandemia aiheutti sen, että rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 2,8 mrd. euron edestä pääomia[1].  Huhtikuun 2020 jälkeen tapahtuneet sijoituskohteiden arvonnousut sekä tehdyt uudet merkinnät kuitenkin kasvattivat suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelkaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Huhti-joulukuun 2020 aikana sijoitusten arvonnousut kasvattivat rahasto-osuuksien arvoa 21,9 mrd. eurolla ja lisäksi sijoitusrahastoihin tehtiin uusia merkintöjä nettomääräisesti 4,5 mrd. euron edestä.

Tiedote2020Q4_FI.png

Vuoden 2020 aikana nettomääräisesti (1,2 mrd. euroa) eniten uusia sijoituksia suomalaisiin sijoitusrahastoihin tekivät kotitaloudet. Lisäksi arvonnousut kasvattivat kevään 2020 laskusta huolimatta kotitalouksien rahasto-omistuksia 2,3 mrd. eurolla vuoden 2020 aikana. Joulukuun 2020 lopussa kotitalouksien omistukset kotimaisissa sijoitusrahastoissa olivat 37,8 mrd. euroa, mistä suomalaisten kotitalouksien omistusten osuus oli 27,8 mrd. euroa. Kotitalouksien omistukset ovat suurimmat suomalaisissa sijoitusrahastoissa. Suorien sijoitusten lisäksi kotitalouksilla on 31,6 mrd. euron edestä sijoituksia sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta.

Suomalaiset omistavat lähes 80 % suomalaisista sijoitusrahasto-osuuksista. Näiden omistusten arvo oli 105,1 mrd. euroa joulukuun 2020 lopussa. Eniten ulkomaisista sijoittajista omistuksia oli ruotsalaisilla, norjalaisilla ja luxemburgilaisilla. Vuonna 2020 ulkomaiset sijoittajat tekivät nettomääräisesti enemmän sijoituksia suomalaisiin sijoitusrahastoihin kuin suomalaiset. Ulkomaiset sijoittajat merkitsivät rahasto-osuuksia nettomääräisesti 1,3 mrd. euron edestä ja suomalaiset sijoittajat 0,4 mrd. euron edestä.

Missä rahastojen sijoitukset ovat?

Joulukuun 2020 lopussa suomalaisten sijoitusrahastojen 138,6 mrd. euron sijoituksista 31 % kohdistui kotimaahan ja 69 % ulkomaille. Suurimmat ulkomaiset sijoitukset kohdistuivat Yhdysvaltoihin (20,0 mrd. euroa), Ruotsiin (13,4 mrd. euroa) ja Luxemburgiin (12,4 mrd. euroa). EU-alueelle kohdistuvia sijoituksia rahastoilla oli 52,7 mrd. euron edestä.

Vuoden 2020 aikana sijoitusrahastot tekivät uusia sijoituksia nettomääräisesti 2,1 mrd. euron edestä. Ulkomaille rahastot sijoittivat 3,8 mrd. euroa, mutta kotimaassa omistukset vähenivät 1,8 mrd. eurolla.  Uusien sijoitusten lisäksi arvonmuutokset kasvattivat rahastojen ulkomaisia sijoituksia 2,1 mrd. eurolla. Rahastojen kotimaiset sijoitukset kasvoivat 4,4 mrd. eurolla arvonmuutosten takia.

Suomalaisten talletukset ja sijoitukset (milj. euroa), 2020Q4

  Kaikki Kotitaloudet Työeläke-laitokset
  kanta (virrat) arvostus-muutos kanta (virrat)  arvostus-muutos kanta (virrat) arvostus-muutos
Suomalaisten sijoitukset            
Noteeratut osakkeet 214 405 20 760 45 541 4 137 34 496 2 945
  (1 780)   (360)   (1 833)  
- kotimaisiin osakkeisiin 145 823 15 096 41 117 3 700 17 794 1 633
  (-1 396)   (112)   (-545)  
Velkakirjat 216 809 1 353 1 818 80 29 760 181
  (189)   (-104)   (-152)  
- kotimaisiin velkakirjoihin 89 328 316 1 136 47 3 770 34
  (4 252)   (-78)   (-200)  
Rahasto-osuudet            
Kotimaiset sijoitusrahastot 105 488 5 819 27 860 1 741 5 824 347
  (856)   (360)   (-223)  
             
Ulkomaiset rahastot 152 075 5 957 3 638 277 104 966 3 004
  (2 960)   (259)   (1 040)  
Suomalaisten pankkitalletukset          
Käyttelytilit 184 092 -27 91 000 -4 9 890 -2
  (4 891)   (958)   (-1 285)  
Muut talletukset 70 531 1 12 207 0 -* -*
  (2 102)   (-365)   -*  
*luottamuksellinen tieto            

 

Lisätietoja antavat

Antti Alakiuttu, puh. 09 183 2495, sähköposti: antti.alakiuttu(at)bof.fi,

Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/saastaminen-ja-sijoittaminen/.

Seuraava Säästäminen ja sijoittaminen -tiedote julkaistaan 11.5.2021.

 

[1] Maalis-huhtikuussa sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelkaa pienensivät sekä osakerahastojen osuusvelan arvonmuutokset osakemarkkinoiden laskiessa että erityisesti lyhyen koron rahastoihin kohdistuneet lunastukset.