Suomalaisten kotitalouksien nettosijoitukset Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin kehittyivät  vuonna 2013 positiivisesti lukuun ottamatta alkusyksyn pientä notkahdusta. Kaikkiaan pääomia virtasi kotitalouksilta rahastoihin vuoden aikana nettomääräisesti hieman yli miljardi euroa. Tämä on eniten sitten vuoden 2009, jolloin kotitaloudet sijoittivat rahastoihin nettomääräisesti 1,4 mrd. euroa. Talletuskorkojen mataluuden takia kotitaloudet ovat hakeneet rahastosijoituksista arvonsäilyttäjää ja lisätuottoa varallisuudelleen. Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä kotitalouksien rahastosijoitukset olivat vähäiset, nettomääräisesti 0,2 mrd. euroa.

Suomalaisten kotitalouksien nettosijoitukset Suomeen
rekisteröityihin sijoitusrahastoihin
Chart_192021.png

Rahastopääoma historian suurin

Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma oli vuoden 2013 lopussa suurempi kuin koskaan aiemmin, hieman yli 75 mrd. euroa. Rahastopääoma kasvoi viimeisellä neljänneksellä 2,4 mrd. euroa, mistä valtaosa (1,7 mrd. euroa) oli positiivisen markkinakehityksen, erityisesti osakkeiden hinnan nousun, ansiota. Kolmannes kasvusta selittyi sijoitusrahastoihin virrannella uudella pääomalla.

Kotimaiset vakuutuslaitokset sijoittivat vuoden viimeisellä neljänneksellä sijoitusrahastoihin uutta pääomaa merkittävästi eli nettomääräisesti 0,5 mrd. euroa. Vuoden 2013 aikana vakuutuslaitosten nettosijoitukset rahastoihin olivat 1,3 mrd. euroa. Vuonna 2013 sijoitukset ulkomailta jäivät ensimmäisen kerran negatiivisiksi neljään vuoteen (–0,4 mrd. euroa). 
 

Suomen rahastomarkkinakehitys erosi euroalueen kehityksestä

Suomalaisten sijoitusrahastojen rahastopääoma kasvoi tammi-marraskuun aikana voimakkaammin kuin euroalueen rahastojen keskimäärin. Kun suomalaisten rahastojen pääomakanta kasvoi tuona aikana 12 %, euroalueella kasvua kertyi 10 %. Osaltaan eroa selittää se, että Suomen rahastomarkkinat ovat tiiviimmin sidoksissa osakemarkkinoiden muutoksiin. Suomessa osakerahastojen osuus yhteenlasketusta rahastopääomasta on 41 %, kun osuus euroalueella on 27 %. Osakemarkkinoiden muutokset vaikuttavat siten suhteellisesti enemmän suomalaisiin sijoitusrahastoihin kuin euroalueen rahastoihin.

Euroalueen maista Luxemburgin rahastomarkkinat ovat suurimmat sekä rahastojen lukumääriä että niiden hallinnoimia pääomia tarkasteltaessa. Verrattaessa rahastojen keskimääräistä kokoa Luxemburgin rahastot ovat kuitenkin vasta euroalueen neljänneksi suurimmat (175 milj. euroa). Keskimäärin isoimmat rahastot sijaitsevat Alankomaissa, jossa rahastojen keskimääräinen koko on lähes 315 milj. euroa. Espanjassa puolestaan rahastoja on lukumäärällisesti paljon, mutta ne ovat keskimäärin hyvin pieniä (33 milj. euroa). Suomi sijoittuu rahastojen keskikoon vertailussa kuudenneksi (139 milj. euroa).
 
HUOM. Rahamarkkinarahastot eivät ole mukana euroaluetta koskevissa vertailuissa.
HUOM. Rahastojen keskimääräinen koko on laskettu aritmeettisena keskiarvona (pääoma/lukumäärä).
 
 
 

Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antavat
Johanna Honkanen, puh. 010 831 2992, sähköposti: johanna.honkanen(at)bof.fi,
Jori Oksanen, puh. 010 831 2552, sähköposti: jori.oksanen(at)bof.fi.
 
Seuraava sijoitusrahastotilastotiedote julkaistaan 30.4.2014 klo 13.