Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahastopääomakanta supistui vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä 4,9 mrd. euroa. Syyskuun lopussa rahastopääoman arvo oli 93,7 mrd. euroa eli 5 % kesäkuun lopun arvoa pienempi.

Rahastopääomakannan kehitystä selittää pitkälti osakekurssien lasku lähes kaikilla kotimaisten sijoitusrahastojen kannalta relevanteilla markkina-alueilla. Rahastopääoman arvostusmuutokset olivat 4,6 mrd. euroa negatiivisia, ja osakerahastojen osuus tästä laskusta oli huomattavat 3,6 mrd. euroa. Erityisen voimakasta osakkeiden hintojen putoaminen oli Kiinassa, ja suomalaisten sijoitusrahastojen osakesaamiset maasta supistuivat arvoltaan 27 %.

Arvostusmuutosten lisäksi rahastopääomakantaa supistivat myös lunastukset. Kotimaisista rahastoista realisoitiin heinä-syyskuussa 2015 nettomääräisesti 0,3 mrd. euroa.

Osakkeiden arvonlasku näkyi myös muualla euroalueella

Voimakas negatiivinen kurssikehitys vaikutti koko euroalueen rahastopääomakantaan samalla tavoin kuin kotimaiseenkin, ja elokuussa euroalueen rahastopääomakanta supistui arvostusmuutosten takia huomattavasti. Suomessa elokuinen arvonlasku suhteessa rahastopääoman arvoon oli 3,9 %, ja koko rahaliiton laajuisesti muutos oli lähes sama, 3,8 %.

             Kuukausittainen rahastopääomakannan kehitys komponenteittain

Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset BRICS-maista 2009–2014

Yhtenäinen suunta Suomessa ja muualla euroalueella on varsin tyypillistä erityisesti tällaisina periodeina, joina rahastopääomien kehitystä hallitsevat arvostusmuutokset. Yhdenmukaista kehitystä selittää muun muassa se, että merkittävä osuus kotimaisten sijoitusrahastojen osakesaamisista on ulkomaisia. Ulkomaisten osakesaamisten osuus suomalaissijoitusrahastojen osakesaamisten kokonaisarvostusmuutoksesta olikin yli 86 % kolmannella vuosineljänneksellä.

Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antavat
Tommi Aarnio, puh. 010 831 2480, sähköposti: tommi.aarnio(at)bof.fi,
Topias Leino, puh. 010 831 2315, sähköposti: topias.leino(at)bof.fi.

Seuraava sijoitusrahastotilastotiedote julkaistaan 1.2.2016 klo 13.00.

Neljännesvuosittainen sijoitusrahastotiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta.