De finskregistrerade investeringsfondernas fondkapital krympte med 4,9 miljarder euro under tredje kvartalet 2015. I slutet av september var värdet på fondkapitalet 93,7 miljarder euro eller 5 % mindre än det noterade värdet vid utgången av juni.

Utvecklingen i fondkapitalet beror till stor del på nedgången i aktiekurserna på nästan samtliga marknadsområden som är relevanta för de inhemska investeringsfonderna. Omvärderingarna av fondkapitalet var 4,6 miljarder euro negativa, och aktiefondernas andel av denna nedgång var avsevärda 3,6 miljarder euro. Aktiepriserna föll särskilt kraftigt i Kina, och de finländska investeringsfondernas fordringar som hänför sig till kinesiska aktier minskade i värde med 27 %.

Utöver omvärderingarna bidrog också inlösningarna till att minska fondkapitalet. Från de inhemska fonderna realiserades tillgångar till ett nettobelopp av 0,3 miljarder euro i juli–september 2015.


Aktiernas värdeminskning syntes också i det övriga euroområdet

Den kraftiga negativa kursutvecklingen inverkade på fondkapitalet i hela euroområdet på samma sätt som på fondkapitalet i Finland, och i augusti krympte fondkapitalet i euroområdet till följd av omvärderingarna påtagligt. I Finland var värdeminskningen i augusti i förhållande till fondkapitalets värde 3,9 %, och förändringen för hela den monetära unionen var nästan densamma, dvs. 3,8 %

                     Fondkapitalets utveckling enligt komponent per månad

Den likartade trenden i Finland och det övriga euroområdet är rätt typisk i synnerhet under dylika perioder, då omvärderingarna dominerar fondkapitalens utveckling. Den homogena utvecklingen har bland annat sin förklaring i att en betydande andel av de inhemska investeringsfondernas aktiefordringar är utländska. De utländska aktiefordringarnas andel av den totala omvärderingen av de finskregistrerade investeringsfondernas aktiefordringar var de facto över 86 % under årets tredje kvartal.

Nyckeldata om finskregistrerade investeringsfonder, preliminära uppgifter

Upplysningar:
Tommi Aarnio, telefon 010 831 2480, e-post: tommi.aarnio(at)bof.fi,
Topias Leino, tfn 010 831 2315, e-post: topias.leino(at)bof.fi.

Nästa publiceringstillfälle 1.2.2016 kl. 13.00.

Det går att e-prenumerera på kvartalsmeddelandet om investeringsfonder på Finlands Banks webbplats.