Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen rahastopääomakanta kasvoi vuoden 2015 toisella neljänneksellä 1,9 mrd. euroa ja oli kesäkuun lopussa 98,6 mrd. euroa. Rahastoihin virranneet sijoitukset kasvattivat rahastopääomaa 4,3 mrd. euroa, mutta samalla arvostusmuutokset supistivat sitä 2,4 mrd. euroa.

Rahastojen vastaanottamista sijoituksista suurin osa, noin 2,5 mrd. euroa, oli toisten Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen tekemiä. Siten rahastopääomakannan kasvua vuosineljänneksen aikana voidaan pitää paljolti sisäsyntyisenä. Kaikkiaan suomalaisten sijoitusrahastojen keskinäiset omistukset muodostivat kesäkuun lopun rahastopääomakannasta 14 %.

Muista sijoittajasektoreista selvästi eniten pääomaa suomalaisrahastoihin sijoittivat vakuutuslaitokset, nettomääräisesti 1,6 mrd. euroa. Valtaosassa vakuutuslaitosten rahastosijoituksista on kyse sijoitussidonnaisiin vakuutussopimuksiin liittyvistä sijoituksista, joissa tosiasiallisina, sijoitusten riskit kantavina sijoittajina ovat kotitaloudet. Suoria rahastosijoituksia kotitaloudet tekivät toisella neljänneksellä nettomääräisesti vain 42 milj. euroa.

Suomalaisten sijoitusrahastojen rahastopääoma omistajasektoreittain*

Suomalaisten sijoitusrahastojen saamiset BRICS-maista 2009–2014

Sijoitusten arvot laskivat laajalti

Suomalaisten sijoitusrahastojen sijoitussaamisten arvot laskivat toisella vuosineljänneksellä kaikissa rahastotyyppiluokissa. Sijoitusten hinnanmuutokset olivat yhteensä 2,2 mrd. euroa negatiivisia, minkä lisäksi euron vahvistuminen laski muiden valuuttojen määräisinä noteerattujen sijoitusten arvoa 0,8 mrd. euroa.

Osakkeiden hinnat laskivat erityisesti kesäkuussa, jolloin suomalaisrahastojen osakesaamisten arvostusmuutokset olivat negatiivisia lähes kaikilla markkina-alueilla. Kaikkiaan arvostusmuutokset supistivat suomalaisrahastojen osakesaamisia toisella vuosineljänneksellä 1,3 mrd. euroa eli 3,8 %.

Rahastojen velkapaperisaamiset supistuivat toisen vuosineljänneksen arvostusmuutosten myötä noin 1 mrd. euroa eli 2,7 %. Erityisesti euroalueen ja muiden valtioiden liikkeeseen laskemien velkapapereiden hinnat laskivat neljänneksen aikana samanaikaisesti, kun uusien valtionlainojen korot nousivat. Kesäkuun lopussa suomalaisrahastoilla oli valtionlainasaamisia yhteensä 8 mrd. euroa. Eniten näitä saamisia oli Italiasta (1,4 mrd. euroa), Saksasta (1,2 mrd. euroa) ja Espanjasta (1 mrd. euroa).

Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antavat
Topias Leino, puh. 010 831 2315, sähköposti: topias.leino(at)bof.fi,
Tommi Aarnio, puh. 010 831 2480, sähköposti: tommi.aarnio(at)bof.fi.

Seuraava sijoitusrahastotilastotiedote julkaistaan 30.10.2015 klo 13.00.

Neljännesvuosittainen sijoitusrahastotiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta.