Suomessa avoimesti markkinoitavien kiinteistösijoitusrahastojen rahastopääomat kasvoivat vuoden 2008 lopusta maaliskuun 2017 loppuun vajaasta 100 milj. eurosta noin 3 mrd. euroon. Viimeisen kahden vuoden aikana sijoitusten arvo on melkein kolminkertaistunut. Euromääräisesti voimakkain kasvu ajoittui vuoteen 2016, jolloin rahastojen arvo kasvoi noin miljardin euron verran. Kasvu on tullut pääosin nettomerkintöjen kautta, ja arvostusmuutosten osuus on ollut vähäinen.

Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä kiinteistörahastojen kasvu kuitenkin hidastui. Helmi-maaliskuussa rahastojen nettomerkinnöissä nähtiin käänne noin 100 milj. euron verran negatiiviseen suuntaan, eli näistä rahastoista kotiutettiin enemmän sijoituksia kuin niihin tehtiin uusia. Edellisen kerran kiinteistösijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat negatiivisia elokuussa 2012.

Eniten kiinteistösijoitusrahastoihin ovat sijoittaneet kotitaloudet: niiden osuus rahastojen pääomista oli maaliskuun 2017 lopussa noin 45 % (1,2 mrd. euroa). Seuraavaksi eniten sijoituksia oli yrityksillä (0,5 mrd. euroa) ja vakuutuslaitoksilla (0,4 mrd. euroa).

 

Avoimesti markkinoitavien kiinteistörahastojen ohella ovat viime vuosina merkittävästi kasvaneet myös ns. suljetut kiinteistörahastot. Vuoden 2016 lopussa näiden hallinnoimien varojen arvo oli noin 3 mrd. euroa eli suunnilleen saman verran kuin avointen kiinteistörahastojen.

Suljetuissa kiinteistörahastoissa suurimpia sijoittajia ovat julkisyhteisöt, 0,8 mrd. euroa, vakuutuslaitokset, 0,7 mrd. euroa, sekä yritykset ja asuntoyhteisöt, 0,4 mrd. euroa.

Avointen ja suljettujen kiinteistörahastojen sijoituksista noin 90 % kohdistuu Suomeen.

Kiinteistörahastot muita rahastoja velkaantuneempia

Suomalaiset kiinteistörahastot ovat hyödyntäneet sijoitustoiminnassaan suhteellisen paljon myös velkarahaa.

Siinä missä vieraan pääoman erät muodostivat vuoden 2016 lopussa kaikkiaan noin 3 % suomalaisrahastojen kokonaisveloista, oli vastaava suhde avoimesti markkinoitavissa kiinteistörahastoissa 19 % ja suljetuissa kiinteistörahastoissa 39 %. Kiinteistörahastot olivatkin näin tarkasteltuna rahastotyypeistä selvästi velkaantuneimpia.

Suurin osa kiinteistörahastojen vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta on peräisin pankeilta ja vakuutuslaitoksilta.

Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antavat
Topias Leino, puh. 09 183 2315, sähköposti: topias.leino@bof.fi
Anne Turkkila, puh. 09 183 2175, sähköposti: anne.turkkila@bof.fi

Seuraava sijoitusrahastotiedote julkaistaan 1.8.2017 klo 13.

Neljännesvuosittainen sijoitusrahastotiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta.