Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pitkään jatkunut kasvu hidastui vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana.  Rahastojen pääomakanta supistui tammikuun lopun ennätyksellisen suuresta 122 mrd. eurosta maaliskuun lopun 119 mrd. euroon. Neljännesvuositasolla rahastopääomakanta supistui eniten sitten vuoden 2015 kolmannen neljänneksen.

Pääomakannan supistumisesta noin 2,6 mrd. euroa johtui rahastosijoitusten negatiivisista arvonmuutoksista, jotka olivat seurausta ennen kaikkea kotimaisten ja ruotsalaisten osakkeiden suurista arvonalentumisista helmikuussa, -0,9 mrd. euroa, ja maaliskuussa, - 1,6 mrd. euroa.

Negatiivisista arvonmuutoksista huolimatta suomalaisrahastoihin virtasi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä uusia sijoituksia nettomääräisesti 0,9 mrd. euroa. Uusia sijoituksia tehtiin erityisesti osakerahastoihin (0,6 mrd. euroa), kiinteistörahastoihin (0,2 mrd. euroa) ja yhdistelmärahastoihin (0,2 mrd. euroa). Korkorahastoista pääomia sen sijaan kotiutettiin 0,2 mrd. euroa enemmän kuin mitä niihin sijoitettiin lisää.

Kiinteistörahastot edelleen kotitalouksien suosiossa

Vaikka useimpien sijoitusrahastojen pääomakanta supistui kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, avoimien kiinteistörahastojen pääomakanta kasvoi edelleen. Kanta kasvoi vuoden 2017 lopusta 3,4 %, ja maaliskuun lopussa avoimien kiinteistörahastojen arvo oli 3,9 mrd. euroa.

Avoimien kiinteistörahastojen suosio näyttää edelleen jatkuneen myös vuositasolla. Maaliskuun 2018 loppuun mennessä niiden arvo oli kasvanut edellisen vuoden maaliskuusta peräti 33 %. Ne ovat kasvaneet jopa nopeammin kuin ns. suljetut kiinteistörahastot, joiden kanta ei juurikaan kasvanut vuoden 2017 aikana ja oli vuoden lopussa 3,1 mrd. euroa.

Suomalaisiin avoimiin kiinteistörahastoihin ovat sijoittaneet erityisesti suomalaiset kotitaloudet. Niiden välitön osuus sijoituksista oli maaliskuun lopussa 39 % (1,4 mrd. euroa). Vastaavasti yritysten osuus oli 18 % (0,7 mrd. euroa) ja vakuutuslaitosten 14 % (0,5 mrd. euroa). Kiinteistösijoitusten osuus suomalaisten kotitalouksien kaikista sijoituksista suomalaisiin sijoitusrahastoihin on kolminkertaistunut kolmessa vuodessa ja oli maaliskuun lopussa 6,6 %.

 

Keskeisiä Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja koskevia ennakkotilastotietoja

Lisätietoja antavat
Topias Leino, puh. 09 183 2315, sähköposti: topias.leino(a)bof.fi
Anne Turkkila, puh. 09 183 2175, sähköposti: anne.turkkila(a)bof.fi.

Seuraava sijoitusrahastotiedote julkaistaan 1.8.2018 klo 13.

Neljännesvuosittainen sijoitusrahastotiedote on tilattavissa sähköpostiin Suomen Pankin internetsivustolta.