​Pääjohtaja Erkki Liikanen
EKP:n rahapolitiikasta
Pankkien tilasta ja maailmantalouden suurista avoimista kysymyksistä
21.3.2016 Suomen Pankki, Helsinki