Rahaviranomaisena Suomen Pankki seuraa, miten kansalaisten oikeus peruspankkipalveluihin kuten tavanomaiseen maksutiliin ja tilinkäyttövälineeseen toteutuu. Viime vuosina pankkiasioinnissa on siirrytty yhä enemmän sähköisiin ja internetpohjaisiin palveluihin. Käteisen ja konttoripalveluiden käyttö on vähentynyt, ja pankit ovat supistaneet näiden tarjontaa. Vaikka kokonaisuutena tarkasteltuna pankkipalveluiden saatavuus on hyvää, kaikki pankkien asiakkaat, kuten ikääntyneet tai erityisryhmät, eivät pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähköisiä palveluita.
 
Käteisen rahan ja pankkipalveluiden saatavuus on olennainen osa hyvin toimivaa rahoitusjärjestelmää. Suomen rahoitusjärjestelmän luotettavan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi Suomen Pankki rahaviranomaisena seuraa käteispalveluiden saatavuuden kehittymistä yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa.
 
Talletuksia vastaanottavien luottolaitosten tulee järjestää asiakkailleen mahdollisuus talletustensa nostoon myös käteisenä. Suomen Pankki pitää tärkeänä, että pankit siten osaltaan kantavat yhteiskunnallisen vastuunsa ja huolehtivat riittävästä käteisen rahan ja pankkipalvelujen saatavuudesta.
 
Muuttaessaan palvelusopimuksiaan pankin on noudatettava Finanssivalvonnan standardin (2.3. Rahoituspalvelusopimukset) määräyksiä: asiakkaalle on hyvissä ajoin annettava muutoksesta kirjallinen tieto sekä varattava hänelle mahdollisuus irtisanoa sopimus kuluitta. Rajoittaessaan käteisen ja pankkipalvelujen tarjontaa pankin on pystyttävä selvittämään ja perustelemaan toimenpiteensä sekä tiedotettava niistä asiakkailleen hyvissä ajoin. Pankin on erityisesti otettava huomioon se, miten kaikki nämä asiakkaat saavat jatkossa tarvitsemansa palvelut.
 
Lisätietoja antavat
osastopäällikkö Mauri Lehtinen, puh. 010 831 3473
toimistopäällikkö Päivi Heikkinen, puh. 010 831 2137