Suomen Pankin rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston päällikkönä jatkaa kauppatieteiden tohtori Kimmo Virolainen, 50. Suomen Pankin johtokunta nimitti tänään Virolaisen uudeksi toimikaudeksi, joka päättyy 31.1.2018.
 
Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto vastaa rahoitusvakaustehtävään liittyvästä analyysista ja politiikkavalmistelusta sekä pankin vastuulla olevien Suomea koskevien tilastojen tuottamisesta. Osasto toimii vakaiden, luotettavien ja tehokkaiden rahoitus- ja maksujärjestelmien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kustannustehokkaasti toteutettu tilastotuotanto on keskeinen osa raha- ja rahoitusvakauspolitiikan valmistelua sekä kokonaistaloudellista ja rahoitusmarkkinoiden analyysia.
 
Kimmo Virolainen on työskennellyt Suomen Pankissa vuodesta 1994. Hän on toiminut vuodesta 2008 lähtien rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston päällikkönä.