Suomen Pankki on julkaissut vuoden 2011 toimintaa käsittelevän vuosikertomuksensa. Vuosikertomus on saatavana pankin verkkosivuilla osoitteessa http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/vuosikertomus/Pages/vk_2011.aspx.
 
Suomen Pankin perustamisesta tuli kertomusvuoden aikana kuluneeksi 200 vuotta. Pankki on yksi maailman vanhimmista toiminnassa olevista keskuspankeista. Merkkivuoden aikana pankki esitteli historiaansa ja toimintaansa yleisölle muun muassa järjestämällä kaikille avoimen taidenäyttelyn päärakennuksessaan ja julkaisemalla kaksiosaisen teoksen historiastaan.
 
Talouden vuotta 2011 leimasi poikkeuksellisen suuri epävarmuus. Pari vuotta jatkuneen hauraan elpymisen jälkeen talous kääntyi vuoden loppupuoliskolla taantumaan. Epävarmuutta jo toipumassa olleeseen maailmantalouteen aiheuttivat alkuvuodesta useissa arabimaissa kärjistynyt yhteiskunnallinen levottomuus, Japanin ydinkatastrofi sekä kesällä Yhdysvalloissa käyty poliittinen kiista liittovaltion lainanottovaltuuksista. Vuoden jälkipuoliskolla eräiden Etelä-Euroopan maiden velkaongelmat vaikuttivat negatiivisesti euroalueen talouskehitykseen.
 
Euroopan keskuspankki nosti korkoja huhti- ja heinäkuussa euroalueen inflaation kiihtyessä. Talousnäkymien nopea heikkeneminen kesällä ja valtionvelkakriisin leviäminen euroalueella vaativat kuitenkin rahapolitiikalta uusia määrätietoisia toimia. Kesällä EKP aktivoi arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelmansa, ja loppuvuodesta toteutettiin kaksi ohjauskoron alennusta. Lisäksi pankkien maksuvalmiutta tuettiin laajoilla, peräti kolmen vuoden pituisilla luotto-operaatioilla.
 
Voimakkaat rahapoliittiset toimet ovat lisänneet keskuspankkien riskejä. Tämän vuoksi riskien hallintaa on tehostettu merkittävästi Suomen Pankissa ja koko eurojärjestelmässä. Suomen Pankki on kartuttanut taseensa riskipuskureita turvatakseen vakavaraisuutensa sekä mahdollisuutensa tasaiseen voitonjakoon valtiolle myös vastaisuudessa. 
 
Suomen Pankin tilikauden 2011 tulos oli 254 miljoonaa euroa. Tilinpäätös julkaistaan osana vuosikertomusta.
 
Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Mika Pösö, puh. 010 831 2632.