Finlands Bank har gett ut sin årsberättelse om verksamheten 2011. Årsberättelsen finns på bankens webbplats
http://www.suomenpankki.fi/sv/julkaisut/vuosikertomus/Pages/vk_2011.aspx.
 
År 2011 hade det förflutit 200 år sedan Finlands Bank grundades. Banken är en av de äldsta verksamma centralbankerna i världen. Under märkesåret presenterade banken sin historia och verksamhet för allmänheten bland annat genom att hålla en öppen konstutställning i huvudbyggnaden och ge ut ett historieverk i två band.
 
Det ekonomiska året 2011 präglades av exceptionellt stor osäkerhet. Efter den sköra återhämtning som pågått under ett par års tid vände ekonomin under andra halvåret i en recession. Till oron i världsekonomin, där återhämtningen redan hade varit på god väg, bidrog under första halvåret den ökade samhällsoron i flera arabländer, kärnkatastrofen i Japan och den politiska tvisten om det federala skuldtaket i USA på sommaren, medan skuldproblemen i vissa sydeuropeiska länder ledde till en svagare konjunkturutveckling i euroområdet under andra halvåret.
 
Europeiska centralbanken höjde i april och juli räntorna då inflationen i euroområdet tog fart. De hastigt försämrade konjunkturutsikterna på sommaren och statsskuldkrisens utbredning inom euroområdet krävde dock nya, målmedvetna penningpolitiska åtgärder. På sommaren aktiverade ECB sitt program för värdepappersmarknaderna och i slutet av året genomfördes två sänkningar av styrräntan. Vidare genomfördes omfattade refinansieringstransaktioner med en löptid på hela tre år för att stödja bankernas likviditet.
 
De kraftfulla penningpolitiska åtgärderna har ökat centralbankernas risker. Riskhanteringen har därför effektiviserats betydligt både på Finlands Bank och i hela Eurosystemet. Finlands Bank har stärkt riskbuffertarna i sin balansräkning för att säkerställa sin kapitaltäckning och sina möjligheter till en jämn vinstutdelning till staten också i framtiden. 
 
Finlands Banks resultat för räkenskapsåret 2011 uppgick till 254 miljoner euro. Bokslutet publiceras i årsberättelsen.
 
Upplysningar:
kommunikationschef Mika Pösö, telefon 010 831 26 32.