Suomalaiset rahalaitokset ovat suurentaneet uusien asunto- ja yrityslainojen marginaaleja kesästä 2011 lähtien. Marginaalit ovat kasvaneet eniten asuntolainoissa ja pienissä yrityslainoissa. Uusien asuntolainojen laskennallinen marginaali oli tammikuussa 2013 keskimäärin 1,4 ja uusien yrityslainojen keskimäärin 1,8 prosenttiyksikköä. Marginaalit ovat suurimmat uusissa enintään 250 000 euron yrityslainoissa; tammikuussa ne olivat keskimäärin 2,6 prosenttiyksikköä. Tiedot käyvät ilmi Suomen Pankin tänään julkaisemasta Rahoitusmarkkinaraportista 1/2013.

Uusien lainojen korot ovat kuitenkin Suomessa yhä historiallisesti katsoen matalat ja huomattavasti matalammat kuin euroalueella keskimäärin. Euroalueella kotitalouksien ja yritysten rahoitusolot ovat kiristyneet eniten velkakriisin keskiössä olevissa maissa. Erityisesti kriisimaiden pienten ja keskisuurten yritysten uudet lainat ovat kallistuneet selvästi hyvän luottoluokituksen maiden yrityslainoihin verrattuna.

Yritysten rahoituksen rakenne on muuttunut viimeisen vuoden aikana sekä Suomessa että muualla euroalueella. Suomessa toimivista rahalaitoksista nostetut lainat ovat edelleen suomalaisten yritysten tärkein yksittäinen rahoituksen lähde. Kesästä 2012 lähtien näiden lainojen kanta on kuitenkin hieman supistunut. Markkinaehtoisen yritysrahoituksen merkitys on sen sijaan selvästi kasvanut sekä Suomessa että muissa hyvän luottoluokituksen maissa, kun suuremmat yritykset ovat laskeneet liikkeeseen aiempaa runsaammin uusia joukkovelkakirjalainoja. Kriisimaissa luotonanto yrityksille on supistunut voimakkaasti ja markkinaehtoisen yritysrahoituksen kasvu on jäänyt vähäiseksi.

Asuntoluotonantoa koskevaa sääntelyä ollaan kiristämässä Pohjoismaissa. Ruotsi ja Norja aikovat korottaa pankkien pääomavaatimuksia niiden myöntämiin asuntolainoihin liittyvien luottoriskien kattamiseksi. Tanska on tarkentanut arvonalentumistappioiden kirjaamista koskevia säännöksiä tavoitteenaan, että pankit kirjaisivat odotetut luottotappiot nykyistä varhaisemmin. Suomessa hallitukselta odotetaan tänä vuonna esitystä lakimuutoksesta, joka mahdollistaisi tarvittaessa uusien asuntolainojen enimmäiskoon rajoittamisen sitovan enimmäisluototussuhteen eli ns. lainakaton avulla.

Siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA) on käynnissä kaikissa euroalueen maissa. Suomessa pankkien toteuttamat tilisiirtoihin liittyvät mittavat järjestelmämuutokset ovat lisänneet häiriöitä maksujenvälityksessä, mikä on näkynyt asiakkaiden arjessa mm. maksujen viivästymisinä. Häiriöiden syyt vaihtelevat, eivätkä pankit ole toistaiseksi saaneet niitä kokonaan poistettua.

Euroopan kansallisten keskuspankkien ja valvojien yhteinen työryhmä pyytää palautetta suosituksista, joiden tarkoituksena on parantaa uusien pankeista riippumattomien, asiakkaiden tilitietoja käyttävien verkkomaksamisen ja informaatiopalveluiden turvallisuutta.

Lisätietoja: ekonomisti Hanna Putkuri, hanna.putkuri(at)bof.fi, puh. 010 831 2103.

Rahoitusmarkkinaraportti 1/2013