​Epävarmuus ja rahoitusolojen vaikeutuminen heikensivät kotitalouksien ja yritysten luottamusta kesän ja alkusyksyn 2012 aikana, ja Euroopan talous supistui voimakkaasti. ”Velkaantumisen purkaminen, huomattava työttömyys ja kriisimaiden kireät rahoitusolot vaimentavat yhä talouskasvua”, totesi pääjohtaja Liikanen Euro & talous  lehden tiedotustilaisuudessa. Heikosta talouskasvusta huolimatta rahoitusmarkkinat ovat rauhoittuneet. Eurojärjestelmän valmiudella tehdä rahapoliittisia suoria kauppoja on ollut tässä suuri merkitys.

Euroalueen inflaatio on painunut alle 2 prosentin, kun energian ja ruoan hinnan nousu on hidastunut ja talouden heikko kehitys jatkunut. ”Rahapolitiikan kannalta olennaisella aikavälillä inflaatiopaineiden odotetaan pysyvän hallittuina ja inflaatio-odotusten EKP:n tavoitteiden mukaisina. Se mahdollistaa rahapolitiikan mitoituksen pitämisen kasvua tukevana”, tähdensi pääjohtaja Liikanen.

EKP:n neuvosto on vastannut velkakriisin tuomaan epävarmuuteen ja inflaation odotettuun hidastumiseen kasvua tukevalla rahapolitiikalla sekä epätavanomaisilla rahapoliittisilla toimilla. Niiden avulla on kyetty välttämään luottolama sekä poistettu perusteettomia pelkoja euroalueen hajoamisesta.

Suomen Pankki ennustaa maailmantalouden kasvun säilyvän vuonna 2013 hyvin hitaana, runsaassa 3 prosentissa. Euroopassa työttömyys säilyy suurena ja tuotanto saavuttaa kriisiä edeltäneen tasonsa vasta vuonna 2015, kun yksityisen ja julkisen sektorin velan pienentäminen painaa kriisimaiden talouskasvua. Ennusteen lähtökohtana on, että kriisimaissa toteutetaan finanssi- ja rakennepoliittiset toimet onnistuneesti ja luottamuksen kohentuminen jatkuu. Talous kohenee asteittain, kun asuntojen hintojen lasku kriisimaissa pysähtyy, pankkisektori tervehdytetään sekä yksityistä velkaantumista vähennetään. Heikomman kehityksen riskit ovat yhä olemassa ja liittyvät rahoitusmarkkinoiden hauraana jatkuvan tunnelman heikentymiseen.

Finanssikriisin siemenet kylvettiin kotitalouksien ja yritysten velkaannuttua nopeasti. Tämä johti siihen, että kiinteistöjen hinnat nousivat useissa maissa kestämättömälle tasolle. Kriisiä seurannut taantuma romahdutti valtioiden verotulot ja nosti niiden velka-astetta voimakkaasti.”Velkaantumisen hallittu vähentäminen on väistämätöntä, mutta hidasta. Se heikentää talouden kasvua nyt ja lähivuosina”, tähdensi pääjohtaja Liikanen.

Kasvua tukeva rahapolitiikka ylläpitää talouden elpymistä ja antaa aikaa velkaantumisen hallittuun supistamiseen.”Kriisiä ei ratkaista yksin rahapolitiikan keinoin. Sitä varten on tehtävä rakenteellisia uudistuksia ja toimia talouden tasapaino-ongelmien korjaamiseksi”, painotti pääjohtaja Liikanen.
   
* * *
Euro & talous 1/2013 sisältää Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous -artikkelin lisäksi seuraavat artikkelit:
Jarmo Kontulainen, Juha Kilponen ja Antti Suvanto: Rahoituskriisi avasi keskustelun rahapolitiikan tavoitteista
Mika Kortelainen: Kansainvälisen raha- ja finanssitalouden malli
Laura Solanko ja Lauri Vilmi: Globaalit energiamarkkinat murroksessa