Suomen Pankissa tehdyssä tutkimuksessa käytetään uutta, epidemiologiaan perustuvaa tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen mukaan suuren Isossa-Britanniassa, Espanjassa, Ranskassa tai Saksassa toimivan pankin kaatumisella olisi vuonna 2008 ollut merkittävä negatiivinen vaikutus rahamarkkinoihin. Sen sijaan finanssikriisistä pahoin kärsineet irlantilaiset, kreikkalaiset ja portugalilaiset pankit aiheuttivat tartuntaa vain vähän. Tulokset osoittavat, että pankkien asemoituminen niiden keskinäisessä verkostossa selittää tartuntariskiä paremmin kuin pankin koko tai velkaantuneisuus. Tutkimustuloksista kerrotaan Rahoitusmarkkinaraportissa 2/2013. Raportissa käsitellään myös rahoituksen välitykseen, maksamiseen ja makrovakausvälineiden käyttöön liittyviä teemoja.

Suomalaiset yritykset säästäneet jo 20 vuoden ajan enemmän kuin investoineet
Suomen yrityssektorin omarahoitussuhde on ollut jo pitkään yli 100 %. Vahva omarahoitussuhde voi osaltaan selittää yritysten vähäistä luotonkysyntää.

Suomalaisten yritysten rahoitusrakenne muuttumassa
Suomalaisten yritysten liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen kanta kasvaa poikkeuksellisen nopeasti. Sen sijaan pankkien yrityslainojen kasvu on lähes pysähtynyt.

Asuntoyhteisöjen lainakanta yli kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa
Suomalaisten rahalaitosten asuntoyhteisöille myöntämät lainat ovat kasvaneet 15 prosentin vuosivauhtia samaan aikaan, kun kotitalouksien ja yritysten lainakannan kasvuvauhti on hiipunut kohti nollaa. Kasvua ovat ylläpitäneet asunto- ja korjausrakentamisen tarve sekä valtion tuotantotukien ohjaaminen rahalaitosten myöntämien lainojen kautta.

Euroalueen pankkien hoitamattomat luotot kovassa kasvussa
Euroalueen pankkien hoitamattomien luottojen kasvussa ei ole näkynyt merkkejä hidastumisesta. Hoitamattomien luottojen osuus luottokannasta on kasvanut vuoden 2008 jälkeen 3 prosentista yli 7 prosenttiin.

Monet euromaat rajoittavat suuria käteismaksuja 
Kaikki suurimmat ja osa pienemmistä euromaista rajoittaa suurten maksujen maksamista käteisellä. Enimmäisrajoitukset vaihtelevat tuhannen ja 15 tuhannen euron välillä.
 
Uusi asetus vapauttaa arvopaperikeskusten välistä kilpailua
Arvopaperikeskuksia koskeva EU:n asetus lisää arvopaperikeskusten välistä kilpailua sekä yhdenmukaistaa arvopaperikeskusten toimilupiin ja valvontaan liittyviä käytäntöjä.

Euroopan maat rajoittavat laajasti pankkien asunto- ja kiinteistöluotonantoa
Lainakatto on välineistä käytetyin, mutta useat maat rajoittavat myös kotitalouksien velkaantuneisuutta tai velanhoitorasitetta.

Lisätietoja: ekonomisti Jukka Vauhkonen, jukka.vauhkonen@bof.fi, puh. 010 831 2111.

Rahoitusmarkkinaraportti 2/2013