​Suomen talouskehitys on ollut viime kuukausina odotettua vaisumpaa ja kuluttajien luottamus on heikentynyt uudelleen. Euroalueen rahoitusmarkkinoilla luottamus on kuitenkin parantunut. Euroopan keskuspankki on tukenut talouskasvun edellytyksiä laskemalla ohjauskoron 0,5 prosenttiin. ”Euroopan keskuspankin neuvosto seuraa talouden kehitystä koskevaa uutta tietoa erittäin tarkkaan ja on valmis toimimaan”, sanoi Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen tiedotustilaisuudessa.

Suomen Pankin tänään julkaisemassa Euro & talous -lehdessä Suomen kokonaistuotannon ennustetaan pienenevän 0,8 % vuonna 2013 ja pääsevän hitaaseen 0,7 prosentin kasvuun vuonna 2014. Yksityinen kulutus ei kannattele aiemmassa määrin talouskasvua, kun kuluttajien ostovoima ja työllisyys heikentyvät. Talouskasvu vauhdittuu 1,4 prosenttiin vasta vuonna 2015 viennin ja investointien alkaessa elpyä. 
 
Vienti on supistunut teollisuuden rakennemuutoksen, kansainvälisen talouden vaisun kehityksen ja Suomen kustannuskilpailukyvyn heikentymisen myötä. ”Suomen talouteen on yhtä aikaa kohdistunut kaksi suurta muutosta: suomalaisen teollisuuden rakennemuutos ja finanssikriisiä seurannut taantuma”, sanoi pääjohtaja Liikanen.

Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin vuonna 2014, eikä se alene merkittävästi vuonna 2015. Heikko talouskasvu ja käynnissä oleva rakennemuutos näkyvät työllisyydessä. ”Työttömyyden kasvulla voi olla pitkäaikaisia seurauksia nuorten, varsinkin nuorten miesten, työmarkkinoille pääsyn kannalta. On tärkeää välttää tilannetta, jossa osa nuorista jäisi pois työmarkkinoilta pysyvästi”, pääjohtaja Liikanen totesi.

Inflaatio hidastuu 2,3 prosenttiin vuonna 2013 ja edelleen 1,9 prosenttiin vuonna 2014, kun energian hinnan nousu pysähtyy ja kotimainen kysyntä vaimenee.

Taloustilanteen tuntuva huononeminen vaikeuttaa julkisen talouden tervehdyttämistä. Yksityisen kulutuksen hiipuminen ja työllisyyden heikkeneminen vähentävät verotuloja ja lisäävät työttömyysmenoja. Sen vuoksi velkakehityksen pysäyttäminen vaatii lisäponnistuksia.

”Hyvä peruskoulutus, osaava työvoima, toimiva infrastruktuuri sekä luotettava hallinto ja oikeuslaitos ovat Suomen vahvuuksia. Talouden ja työllisyyden kestävään nousuun tarvitaan kuitenkin kansainvälisen kilpailukyvyn parantamista, talouden tuotantomahdollisuuksia lisääviä rakenneuudistuksia sekä onnistunutta innovaatiopolitiikkaa”, totesi pääjohtaja Liikanen.