​Suomen Pankki on julkaissut vuoden 2012 toimintaa käsittelevän vuosikertomuksensa. Vuosikertomus on saatavana pankin verkkosivuilla http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/vuosikertomus/Pages/vk_2012.aspx.

Maailmantalouden näkymät heikentyivät vuonna 2012 ja valtioiden velkakriisi lisäsi epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla. Euroopan keskuspankki laski heinäkuussa ohjauskorkoja, kun inflaatiopaineet vaimenivat ja talousnäkymät heikentyivät euroalueella. Vuoden jälkipuoliskolla euroalueen rahoitusmarkkinat rauhoittuivat merkittävästi sen jälkeen, kun Euroopan keskuspankki oli ilmoittanut valmiudestaan tehdä suoria rahapoliittisia kauppoja turvatakseen rahapolitiikan välittymisen ja sen yhtenäisyyden koko alueella. Ohjelmaan liitettiin tiukka ehdollisuus, joka kytki kaupat osaksi kohdemaiden talouksien sopeuttamisohjelmia.

Vuoden aikana jatkettiin myös työtä, jolla vahvistettiin Euroopan rahoitusmarkkinoiden rakenteita. EU:n jäsenmaat pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen pankkiunionin keskeisestä osasta, euroalueen yhteisestä pankkivalvonnasta. Yhteinen pankkivalvontaviranomainen perustetaan Euroopan keskuspankin yhteyteen. Rakenteiden vahvistamisen rinnalla on tärkeää edetä kriisinhallinnassa ja kriisien ratkaisussa.

Rahoitusmarkkinoiden vakaantumisesta huolimatta euroalueen talous supistui vuoden 2012 jälkipuoliskolla selvästi. Suomessakin talouden näkymät heikentyivät vuoden mittaan, ja tämä on huonontanut myös julkisen talouden näköaloja. Samalla viennin ja ulkomaankaupan tasapainon näkymät ovat pysyneet heikkoina, ja kilpailukykymme suunta on ollut huononeva.

Suomen Pankin tilikauden 2012 tulos oli 337 milj. euroa. Tilinpäätös julkaistaan osana vuosikertomusta.

Lisätietoja:
Viestintäpäällikkö Jenni Hellström, puh. 010 831 2632.