​Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen kannalta vuosi 2014 oli suotuisa. Näiden rahastojen rahastopääoma kasvoi yli 10 mrd. euroa ja oli vuoden lopussa 86 mrd. euroa. Tiedot käyvät ilmi Suomen Pankin tänään julkaisemasta Sijoitusrahastot 2014 -vuosikatsauksesta. 

Rahastojen osakesijoitusten arvo nousi yleisen kurssikehityksen myötä, ja pitkien markkinakorkojen lasku paransi korkosijoitusten arvoa. Talletuskorkojen painuessa ennätysalhaisiksi vuonna 2014 rahastot olivat houkuttelevia sijoituskohteita tarjoamiensa suurempien tuotto-odotusten vuoksi. Rahastoihin virtasi uutta pääomaa vuoden aikana yhteensä 5,4 mrd. euroa, mikä on reilun miljardin verran enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Toinen puoli rahastopääoman kasvusta tuli positiivisesta markkinakehityksestä. Rahastojen sijoitusten hinnannousuista ja valuuttakurssimuutoksista johtuva arvonnousu oli yhteensä 5,3 mrd. euroa.

Vakuutuslaitosten omistusosuus sijoitusrahastoista kasvoi. Vakuutuslaitokset omistivat vuoden 2014 lopussa suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuuksista yli 22 mrd. euroa, mikä on reilu neljännes koko sijoitusrahastopääomasta. Merkittävä osa vakuutusyhtiöiden kautta sijoitetuista varoista on kuitenkin kotitalouksien ja muiden vakuutuksenottajien sijoitusvarallisuutta, joka ohjautuu sijoitusrahastoihin sijoitussidonnaisten vakuutusten kautta.

Kotitaloudet tekivät rahastosijoituksia aktiivisesti. Läpi koko vuoden 2014 kotitalouksien uudet rahastomerkinnät olivat lunastuksia suuremmat, ja sijoituskanta kasvoi lähes 17 mrd. euroon vuoden lopussa. Samaan aikaan kun kotitaloudet ovat sijoittaneet varojaan rahastoihin, ne ovat vähentäneet määräaikaistalletuksiaan pankeissa. Määräaikaistalletuksille maksettavan koron alhaisuus on saanut kotitaloudet etsimään vaihtoehtoisia sijoituskohteita, joissa tuotto-odotukset ovat paremmat. Tämä on tarkoittanut samalla myös sitä, että kotitalouksien sijoitusvarallisuuden riskit ovat kasvaneet.

Suomalaiset sijoitusrahastot lisäsivät sijoituksiaan Yhdysvalloissa ja vetivät pääomiaan pois Venäjältä. Sijoitusrahastojen sijoitukset suuntautuivat vuonna 2014 erityisesti eurooppalaisten yritysten ja rahoituslaitosten liikkeeseen laskemiin velkapapereihin sekä yhdysvaltalaisyhtiöiden osakkeisiin. Yhdysvaltojen talousnäkymien koheneminen oli selvästi havaittavissa rahastojen sijoituspäätöksissä. Osakesijoitusten kohdemaana Yhdysvallat ohitti Suomen ja nousi suurimmaksi yksittäiseksi sijoitusten kohdemaaksi. Venäjän talouden kehitysnäkymät supistivat voimakkaasti suomalaisten sijoitusrahastojen Venäjä-sijoituksia. Vaikka suomalaisten sijoitusrahastojen vetäytyminen Venäjältä oli vuonna 2014 poikkeuksellisen nopeaa, ovat useat rahastot vähentäneet Venäjä-sijoituksiaan jo aiempina vuosina. Huipussaan sijoitukset olivat helmikuussa 2011, jolloin suomalaisten sijoitusrahastojen pääomista 3,6 % oli sijoitettuna Venäjälle. Vuoden 2014 lopussa osuus oli supistunut 0,3 prosenttiin.

Lisätietoja:
ekonomisti Johanna Honkanen, johanna.honkanen(at)bof.fi, puh. 010 831 2992,
ekonomisti Topias Leino, topias.leino(at)bof.fi, puh. 010 831 2315.