​Euroalueen talouden odotetaan kasvavan lähivuosina kohtuullista vauhtia. Tätä käsitystä tukevat viimeaikaiset eurojärjestelmän asiantuntijoiden arviot mukaan lukien Suomen Pankin kansainvälisen talouden ennuste. Talousnäkymiin kohdistuvat riskit painottuvat odotettua heikomman kehityksen suuntaan ja liittyvät pääosin euroalueen ulkopuolisiin tekijöihin.

Inflaatio on pysynyt jo noin kolme vuotta nollan tuntumassa, mutta sen odotetaan kiihtyvän asteittain rahapolitiikan tukemana. Rahapolitiikkaa on kevennetty merkittävästi hintavakauden ylläpitämiseksi. Keskeisimpiä toimia tässä ovat olleet ohjauskorkojen lasku, arvopapereiden laajat ostot ja ennakoiva viestintä. ”Toimia sitoudutaan jatkamaan niin kauan kuin se hintavakauden näkökulmasta on tarpeen. Kun sitoutuminen hintavakauden ylläpitämiseen on vahvaa, rahapolitiikan teho kasvaa ja inflaatio-odotukset pysyvät ankkuroituina”, sanoi pääjohtaja Erkki Liikanen tänään Euro & talous -julkaisun lehdistötilaisuudessa.

”EKP:n neuvosto seuraa ja analysoi talouden kehitystä hyvin tarkasti ajantasaisimman tiedon ja ennusteiden perusteella sekä arvioi toteutetun rahapolitiikan vaikutuksia”, sanoi pääjohtaja Erkki Liikanen. Laajojen rahapoliittisten toimien läpimeno talouteen vie aikaa.

Rahapolitiikalla on kyetty vaikuttamaan euroalueen talouden elpymiseen. Yksistään sen avulla ei kuitenkaan voi saada pitkäkestoista talouskasvua aikaan. Rakenneuudistuksia on vauhditettava kaikissa euroalueen maissa potentiaalisen tuotannon kasvun nopeuttamiseksi.

Työikäisen väestön määrän ja tuottavuuden kasvun hidastuminen vaimentaa kasvumahdollisuuksia maailmanlaajuisesti. Kun ikääntyvä, eläkeikää lähestyvä väestö kehittyneissä maissa säästää, ja myös Aasian maissa säästetään paljon, on turvallisten sijoituskohteiden kysyntä suurta. Tämä on osaltaan johtanut reaalikorkojen laaja-alaiseen laskuun. ”Kaikkien talouspolitiikan tekijöiden on tarpeen pyrkiä ehkäisemään vaimean kasvun ja hitaan inflaation muodostumista pitkäaikaiseksi”, painotti pääjohtaja Erkki Liikanen.