​Euroopan järjestelmäriskikomitea on julkistanut Suomea koskevan varoituksen keskipitkän aikavälin haavoittuvuuksista asuntomarkkinoilla. Varoituksessa kiinnitetään erityistä huomiota suureen ja kasvavaan kotitalouksien velkaantuneisuuteen ja siihen liittyviin riskeihin sekä vaikutuksiin, joita riskien toteutumisella olisi Suomen rahoitusjärjestelmän vakauteen ja reaalitalouteen.

Euroopan järjestelmäriskikomitea vastaa rahoitusjärjestelmän makrovakauden valvonnasta EU:ssa. Tehtävänsä toteuttamiseksi komitea antaa varoituksia ja – jos pelkkä varoitus arvioidaan riittämättömäksi – myös suosituksia toimenpiteistä riskien ja haavoittuvuuksien vähentämiseksi. Nyt varoituksen asuntomarkkinoiden haavoittuvuuksista sai yhteensä kahdeksan EU-maata.

Järjestelmäriskikomitea toteaa varoituksessaan, että Suomessa on toteutettu toimia, joilla asuntolainamarkkinoiden haavoittuvuuksia on pyritty vähentämään. Komitea pitää näitä toimia tarkoituksenmukaisina, mutta ei välttämättä riittävinä. Se kiinnittää huomiota siihen, että Suomen viranomaisilla ei ole lakiin perustuvaa mahdollisuutta asettaa rajoituksia lainanottajan tuloihin suhteutetuille lainanotolle, veloille tai velanhoitokustannuksille.

Suomen Pankin tuoreen vakausarvion mukaan kotitalouksien velkaantuneisuuden kasvu on uhka rahoitusjärjestelmän vakaudelle. ”On tärkeää, että Euroopan järjestelmäriskikomitean varoituksessa esitettyihin epäkohtiin puututaan. Rahoitusjärjestelmän vakauteen ei kuitenkaan kohdistu Suomessa välittömiä uhkia”, toteaa Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen.

Järjestelmäriskikomitean esittämät huolet kotitalouksien velkaantuneisuudesta ja muista Suomen asuntomarkkinoiden rakenteellisista haavoittuvuuksista ovat olleet useasti esillä Suomen Pankin viimeaikaisissa vakausarvioissa.1 Suomen Pankki on lisäksi korostanut tarvetta monipuolistaa ja täydentää makrovakausvälineistöä.

Lisätietoja:

johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen, puh. 010 831 2002, ja osastopäällikkö Katja Taipalus, puh. 010 831 2345.

 

1 Euro & talous 2/2016, 5/2015, 2/2015.