​Suomessa liikkeessä olevasta setelistöstä löydettiin vuoden 2015 aikana 1 085 euroseteliväärennöstä. Väärennösten määrä oli kasvusuunnassa vuonna 2015, kun sitä verrataan edellisen neljän vuoden kehitykseen.

”Koko euroaikana Suomessa löydettyjä väärennöksiä tarkasteltaessa määrää voidaan kuitenkin pitää normaalina vuosittaisena vaihteluna. Edellisen kerran 1 000 väärennöksen raja ylittyi vuonna 2010”, kertoo Suomen Pankin toimistopäällikkö Miika Syrjänen.

Verrattuna muihin euromaihin väärennösmäärät ovat Suomessa edelleen pieniä, mikä johtuu muun muassa setelistön hyväkuntoisuudesta. Marraskuussa 2015 laskettiin liikkeeseen uusi 20 euron seteli. Uusien turvatekijöiden ansiosta setelin väärentäminen on entistä vaikeampaa.

Ajanjakso​20102011​​2012​2013​20142015
​Väärennösten määrä ​1052 ​827 ​620 ​427 ​502 ​1085

 

Vuonna 2015 Suomesta löydetyistä eriarvoisista seteleistä oli eniten 20 euron väärennöksiä, yhteensä 538 kpl. Seuraavaksi eniten oli 50 euron väärennöksiä (339 kpl) ja 100 euron väärennöksiä (66 kpl).

Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joilla setelin aitous voidaan tarkastaa käyttämällä tuttuja yksinkertaisia testejä: tunnustelemalla setelin paperia ja painatusta, katsomalla seteliä valoa vasten ja kallistelemalla sitä. Jos on epävarma yksittäisen setelin aitoudesta, väärennökseksi epäilemäänsä seteliä kannattaa verrata sellaiseen, jonka tietää olevan aito. Ohjeita ja oppaita setelin aitouden tarkastamiseen löytyy Suomen Pankin verkkosivuilta (www.suomenpankki.fi).

Euroopan keskuspankki kertoo tämänpäiväisessä tiedotteessaan (http://www.ecb.europa.eu) euroseteliväärennösten kokonaistilanteesta.

Lisätietoja Suomen tilanteesta antavat
toimistopäällikkö Miika Syrjänen Suomen Pankista, puh. 010 831 3414,
tekninen tutkija Jukka Martikainen keskusrikospoliisista, puh. 0295 48 6598.