Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 1 085 förfalskade eurosedlar under 2015.

”Antalet förfalskningar ökade år 2015 i jämförelse med utvecklingen under de föregående fyra åren. Då man betraktar antalet förfalskningar som påträffats under hela eurotiden kan antalet emellertid anses falla inom den normala årliga variationen. Föregående gång överskreds gränsen på 1 000 förfalskade sedlar år 2010”, berättar byråchef Miika Syrjänen från Finlands Bank.

Jämfört med de övriga euroländerna är antalet förfalskningar i Finland fortfarande få, vilket bland annat beror på att sedelstocken är i gott skick. I november 2015 lanserades en ny 20-eurosedel. Tack vare de nya säkerhetsdetaljerna är sedeln ännu svårare att förfalska än tidigare.

Period ​2010 2011​ ​2012 ​2013 ​2014 2015
​Antal förfalskningar ​1 052 ​827 ​620 ​427 ​502 ​1 085

 

Bland de falska sedlar som påträffades i Finland år 2015 var valören 20 euro vanligast, sammanlagt 538 stycken. Valören 50 euro var den näst vanligaste (339) och valören 100 euro den tredje vanligaste (66).

Eurosedlarna har många säkerhetsdetaljer som gör att man med bekanta och enkla test kan kontrollera att en sedel är äkta, dvs. genom att känna på sedelpapperet och sedeltrycket, titta på sedeln mot ljuset och luta på sedeln. I tveksamma fall lönar det sig att jämföra en misstänkt sedel med en sedel som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på Finlands Banks webbplats (www.finlandsbank.fi).

Europeiska centralbanken (ECB) ger i dag ut ett pressmeddelande (http://www.ecb.europa.eu) om antalet falska eurosedlar som påträffats i världen totalt.

Närmare upplysningar om läget i Finland lämnas av
Miika Syrjänen, byråchef vid Finlands Bank, tfn 010 831 3414,
Jukka Martikainen, teknisk undersökare vid Centralkriminalpolisen, tfn 0295 48 6598.