Euroalueen talous kasvaa laaja-alaisesti. Talouden luottamus on parantunut, ja investoinnit ovat lisääntyneet. Kasvun ennustetaan jatkuvan vahvana lähivuosina ja ulottuvan eri maihin ja toimialoille. Talouskasvun vahvistuminen ei kuitenkaan ole vielä johtanut riittävään inflaation nopeutumiseen. Alkuvuonna 2017 inflaatiota kiihdytti energian ja ruuan hintojen nousu. Sittemmin niiden vaikutus on vähentynyt.

"Taloudellisten resurssien vajaakäytön odotetaan asteittain vähenevän, ja maailmantalouden suotuisa kehitys tukee euroalueen kasvua. Nämä tekijät vahvistavat myös odotuksia, että toistaiseksi vaimeana pysynyt inflaatio palautuu vähitellen tavoitteen mukaiseksi. Hintavakaustavoitteen saavuttamiseksi euroalueella tarvitaan edelleen kasvua vahvasti tukevaa rahapolitiikkaa", sanoi pääjohtaja Erkki Liikanen tänään Euro & talous -julkaisun tiedotustilaisuudessa.

EKP:n rahapolitiikan avulla on viime vuosina tuettu merkittävästi taloudellista toimeliaisuutta. Rahapoliittiset korot ovat poikkeuksellisen matalat, ja niiden odotetaan säilyvän nykyisellä alhaisella tasollaan pidemmän aikaa ja vielä laajan osto-ohjelman päätyttyäkin. Rahapoliittiset toimet ylläpitävät kevyitä rahoitusoloja, kunnes hintavakaustavoite saavutetaan kestävästi. Laajaa osto-ohjelmaa jatketaan vähintään joulukuun 2017 loppuun ja tarvittaessa sen jälkeenkin. "EKP:n neuvosto päättää syksyn 2017 aikana rahapoliittisten toimien mitoituksesta vuodenvaihteesta eteenpäin. Päätöksessä otetaan huomioon odotettu inflaatiokehitys sekä se, millaisia rahoitusoloja inflaatiovauhdin kestävä palautuminen hieman alle 2 prosenttiin edellyttää", lisäsi pääjohtaja Liikanen. "EKP:n rahapoliittinen tavoite on symmetrinen. On tärkeää toimia yhtä tehokkaasti silloin kun hintavakaustavoite ylitetään tai kun se alitetaan."

Euroalueen kevyt rahapolitiikka on tukenut myös Suomen talouden elpymistä. Lainakorot ovat pysyneet matalina, ja talouskasvu on jatkunut Suomen viennin kannalta tärkeällä euroalueella. Suomen vientiä tukevat nyt kansainvälisen talouden kehitys laajemminkin sekä vuodenvaihteessa voimaan tullut kilpailukykysopimus. "Suomen talouden elpyminen on aiempaa laaja-alaisempaa ja vahvempaa, koska vienti ja yritysten investoinnit ovat kääntyneet nousuun", sanoi pääjohtaja Liikanen.

Suomessa taloutta vahvistavien toimien jatkaminen on tärkeää. "Kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen on kääntynyt ja tilanne parantunut. On ensiarvoista, että ote pitää ja vuosikymmenen menetykset kurotaan umpeen", muistutti Erkki Liikanen. Tärkeitä ovat myös toimet, jotka parantavat työllisyyden ja tuottavuuskasvun edellytyksiä sekä vahvistavat julkista taloutta ja sen pitkän aikavälin näkymiä.