Maailmantalous kasvaa laaja-alaisesti, ja erityisesti maailmankaupan kasvu on voimistunut poikkeuksellisen heikon kauden jälkeen. Samaan aikaan inflaatio on globaalisti kuitenkin vaimeaa. Suomen Pankin ennusteessa maailmantalouden kasvu voimistuu 3,5 prosenttiin vuonna 2017 ja pysyy yli 3 prosentissa vuosina 2018–2019. Kehittyneiden maiden hidas potentiaalinen kasvu ja Kiinan rakennemuutos vaimentavat vauhtia jakson lopulla. Maailmantalouden kasvuun kohdistuvat riskit ovat vähentyneet, mutta painottuvat yhä heikomman kehityksen suuntaan.

Yhdysvalloissa kasvu jatkuu, vaikka elvytysodotukset ovat hiipuneet ja talouspolitiikan suunta on epäselvä. Kiinassa puolestaan kasvun odotetaan yhä hidastuvan – joskin hieman arvioitua myöhemmin – 6 prosenttiin vuonna 2018 ja 5 prosenttiin vuonna 2019.

Kiina on maailman suurin talous, ja sen vaikutus maailmantalouteen on merkittävä. Kehittyneiden maiden paino maailmantaloudessa onkin pienentynyt. Kiinan velkavetoisen kasvun ennustettua rajumpi hidastuminen heikentäisi luottamusilmapiiriä maailmanlaajuisesti ja vaimentaisi kasvua merkittävästi.

Euroalueen vahvistunut talouskehitys kompensoi Ison-Britannian brexitin vaikutuksia Euroopan taloudelle. Euroalueen talous on kasvanut noin 2 prosentin vauhdilla. Investoinnit ovat euroalueella piristyneet ja työllisyyden kasvu on jatkunut noin neljä vuotta. Globaali suhdannenousu tukee euroalueen kasvua. Noususuhdanteen lisäksi rakenneuudistukset ovat tukeneet työllisyyden kasvua kohottamalla osallistumisastetta. Vahvasta kasvusta huolimatta pohjainflaatio on osoittanut vasta lieviä nopeutumisen merkkejä EKP:n rahapolitiikan tukemana.

Rakenneuudistusten vauhti on hidastunut kriisivuosista. Lisäksi euroalueella on yhä finanssi- ja velkakriisin jäljiltä periytyneitä ongelmia. Pidemmällä aikavälillä myös hidas väestönkasvu ja heikko tuottavuuskehitys vaimentavat euroalueen näkymiä.

Lisätietoja: toimistopäällikkö Hanna Freystätter, puh. 09 183 2490.