Luottamus on vahvistunut laaja-alaisesti ja maailmantaloudessa on suotuisia merkkejä. Suomen Pankin ennusteessa maailmantalouden kasvu voimistuu vuoden 2016 tilanteeseen verrattuna ja jatkuu runsaan 3 prosentin vauhtia vuosina 2017–2019. Vaikka reaalitalouden näkymät ovat yleisesti suotuisat, maailmantaloudessa on myös uusia huolia ja riskit painottuvat yhä ennustettua heikomman kehityksen suuntaan.

Suomen Pankin ennusteen mukaan maailmantalouden kasvu ei kiihdy vuosina 2018–2019, jolloin Kiinan talouskehitys hidastuu hallitusti noin 5 prosenttiin, mikä vaimentaa maailmantalouden kohenemista. Kiinan kasvu hidastuu, kun se muuttuu rakenteeltaan investointipainotteisesta kulutusvetoiseksi, eikä kasvua ylläpidetä aikaisemmassa määrin lisävelalla. Kansainvälisen talouden ennakoitua heikomman kehityksen riskit liittyvät Kiinan velkavetoisen kasvun ennustettua nopeampaan hidastumiseen.

Maailmantalouden ja kansainvälisen kaupan kehitykseen vaikuttaa Yhdysvaltojen uuden hallinnon talouspolitiikka. Yhdysvaltojen talouden odotetaan kasvavan vuosina 2017–2019 runsaan 2 prosentin vauhtia. Kasvu voi olla ennustettua nopeampaa, jos uuden hallinnon odotetut kasvua vahvistavat toimet toteutuvat täysimääräisesti. Toisaalta protektionististen toimien mahdollinen lisääntyminen voi heikentää maailmantalouden ja ‑kaupan kasvua oleellisesti. Lisäksi vaikka sääntelyn kumoaminen voi vahvistaa kasvua lyhyellä aikavälillä, erityisesti rahoitusmarkkinasääntelyn purkaminen lisäisi rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä pidemmällä aikavälillä.

Euroalueen talouden suotuisa kehitys on jatkunut. Työttömyysaste on alentunut alle 10 prosenttiin, ja julkinen vaje on supistunut. Euroopassa kasvunäkymiä varjostavat Ison-Britannian EU-vetäytymisneuvotteluihin liittyvä epävarmuus sekä huoli eräiden euromaiden pankkisektorin tilasta ja julkisen talouden näkymistä. Vaikka EU22-alueen kasvunäkymiin kohdistuvat riskit painottuvat heikomman kehityksen suuntaan, kasvun odotetaan jatkuvan vajaan 2 prosentin vauhtia vakaan maailmantalouden kehityksen ja kevyiden rahoitusolojen tukemana.

Öljyn hinnan nousu suhteessa viimevuotiseen näkyy inflaation kiihtymisenä globaalisti ja myös euroalueella. Öljyn hintaa ovat nostaneet sekä kasvuodotusten vahvistuminen että keskeisten öljyntuottajamaiden asettamat tuotantorajoitukset. Öljyn hinnan muutokset aiheuttavat inflaatioon vain tilapäisiä heilahteluja. Koska euroalueen taloudessa on vielä käyttämättömiä voimavaroja, paineet palkkakustannusten ja sitä kautta inflaation merkittävään kiihtymiseen ovat vähäiset.

Lisätietoja: vanhempi neuvonantaja Hanna Freystätter, puh. 010 831 2490.