EKP:n neuvosto päätti viime viikon kokouksessaan jatkaa talouskehitystä vahvistavaa rahapolitiikan mitoitusta. Rahapoliittisia arvopaperiostoja aiotaan jatkaa 60 mrd. euron kuukausitahdilla vähintään vuoden loppuun saakka. Ostoja jatketaan pidempäänkin, mikäli inflaation ei havaita etenevän kestävästi kohti hintavakaustavoitetta. Neuvosto ei usko nostavansa rahapolitiikkakorkoja nykytasolta vielä pitkään aikaan.

Rahapolitiikan nykyinen mitoitus on edistänyt talouskasvua selvästi sekä tukenut työllisyyden parantumista koko euroalueella ja myös Suomessa. "Talouskehitys ei kuitenkaan vielä ole ollut riittävän voimakasta nopeuttamaan euroalueen inflaatiota rahapolitiikan tavoitteen mukaiseksi. EKP:n rahapolitiikan tulee pysyä talouskehitystä tukevana vielä pitkään, jotta inflaatiovauhti palautuu kestävästi lähelle kahta prosenttia", sanoi pääjohtaja Erkki Liikanen tänään Euro & talous julkaisun lehdistötilaisuudessa.

"Suomessa talouskasvu on vahvistunut usean heikon vuoden jälkeen, ja kasvun ennustetaan jatkuvan. Samalla talouskehitys on muuttunut aiempaa laaja-alaisemmaksi. Vienti on alkanut lisääntyä, ja kotimaisen kysynnän kasvu jatkuu", totesi pääjohtaja Liikanen.

Vaikka Suomen talouden näkymät ovat aiempaa valoisammat, on talouden tila vielä haavoittuva. Verrattuna vuoteen 2008 vientitulot ovat edelleen pienemmät, teollisuuden pohja on kaventunut ja teollisten työpaikkojen määrä supistunut poikkeuksellisen jyrkästi. Julkisen talouden alijäämän ei ennusteta merkittävästi pienenevän.

Tähän asti tehdyt päätökset taloutta vahvistavista toimenpiteistä ovat olleet tärkeitä. Kilpailukykysopimus, viime vuosien toimet julkisen talouden tasapainottamiseksi sekä vuonna 2015 päätetty eläkeuudistus ovat osaltaan kohentaneet talouden näkymiä.

"Suomen talous on kääntynyt. Lisää toimenpiteitä tarvitaan käänteen saamiseksi kestävälle pohjalle. On tärkeää, että kustannuskilpailukyky paranee vielä kilpailukykysopimuksen voimassaolon päätyttyäkin. Toimia julkisen talouden vahvistamiseksi on syytä jatkaa. Lisää rakenteellisia uudistuksia tarvitaan talouskasvun edellytysten parantamiseksi," tähdensi pääjohtaja Liikanen.